מתמטיקה משולבת כיתה ט חלק ב. מתמטיקה משולבת כיתה ט', מסלול כחול, חלק ב' / מכון ויצמן

דוגמאות רבות ומגוונות הפתורות בהרחבה הגישה לפתרונות והצפייה בכל התשובות לשאלות חפשית ואינה מצריכה הרשמה או תשלום כלשהו
הספרים מיועדים לרמות: א' , ב' ומצויינות הספרים עברו שינויים משמעותיים והתאמות לתכנית

משבצת

מאגר הפתרונות מכסה את כל ספרי הלימוד ובתי הספר בישראל ב-47 מקצועות לימוד.

12
מתמטיקה
הספרים אושרו על ידי משרד החינוך לתלמידי רמה א' , רמה ב' ומצויינות + הספרים תורגמו לערבית על-ידי מורים בכירים וותיקים למתמטיקה במגזר הערבי
מתמטיקה משולבת כיתה ט', מסלול כחול, חלק ב' / מכון ויצמן
הידע והשימוש במתמטיקה בסיסית היוו תמיד חלק טבעי וחיוני בחיי האדם והקבוצה
מתמטיקה משולבת כיתה ט', מסלול כחול, חלק ב' / מכון ויצמן
יש המציגים אותה כמדע של דפוסים ותבניות משותפות
כבר בשלב מוקדם בלטו שלושה מאפיינים המלווים את המתמטיקה עד היום: הפשטה, הכללה והוכחה - כל טענה מתמטית יש להוכיח, כלומר לנמק את נכונות הטענה באמצעות סדרה של כללי היסק תרגילים קשים במיוחד מסומנים ב «
ניתן לקבל הסברים מתלמידים מצטיינים ולהעלות בקשות לעזרה ל ניתן לקבל הסברים מתלמידים מצטיינים ולהעלות בקשות לעזרה ל

מתמטיקה משולבת כיתה ט', מסלול כחול, חלק א' / מכון ויצמן

הפרקים הורחבו ונוסף תרגול רב.

16
משבצת
בשיטה הנוכחית, "שיטת היחידות", ניתן להיבחן במקצוע ברמה של 3 יחידות לימוד שהיא רמת הסף לצורך קבלת תעודת בגרות, 4 יחידות לימוד או 5 יחידות לימוד
משבצת
מאגר הפתרונות מכסה את כל ספרי הלימוד ובתי הספר בישראל ב-47 מקצועות לימוד
משבצת
במקביל מתפתחת המתמטיקה כענף ידע נרחב ועצמאי, ללא התייחסות ליישומו בענפי מדע אחרים, אם כי לעתים קרובות מתגלים בהמשך יישומים מעשיים לתגליות שהחלו כמתמטיקה עיונית בלבד