עת הדעת. מוקד התמיכה

תפיסה זו זכתה לציון לשבח מראש הממשלה ׁחוברות אלו מוכוונות ללמידה ותרגול לקראת שנת המיצב, עבודה בהם תייצר תשתית מצויינת לשנת הלימודים הקרובה
לחברה פעילות בישראל ומחוץ לה, ובין השאר ניהלו את הפעילות המנכ"לים הבאים: ד"ר , משה אגרט, אריאלה אבני ואהובה פיינמסר יצוין כי התפיסה הפדגוגית של עת הדעת פותחה בידי ד"ר המייסד הפדגוגי של החברה וצוותו

עת הדעת חוברות תרגול לחופשת הקיץ

על פי ה של עת הדעת, יש למורה תפקיד מכריע ומרכזי כמוביל Facilitator של תהליכי הבניית ידע וביסוסם תוך שימוש בתכנים דיגיטליים אינטראקטיביים ובכלים טכנולוגיים המאפשרים תקשורת, בקרה, דיון, מענה לדיפרנציאליות ומעקב.

מוקד התמיכה
עת הדעת ישראל שם מלא: עת הדעת מערכות חינוך בע"מ היא חברה בתחום ה הדיגיטלית וטכנולוגיות הלמידה אשר הוקמה על ידי מומחים בתחום הפדגוגיה והטכנולוגיה
עת הדעת for Android
לאחר 12 שנים של הפעלת מערכת עת הדעת בבתי-ספר בארץ ומחוץ לה, הצטברו עדויות מחקריות לכך שסביבת עת הדעת יכולה לשמש כשיטה פדגוגית המקדמת את מגוון התלמידים ומביאה אותם להישגים לימודיים ולשיפור של עד 40% במקצועות הליבה בשנת לימודים אחת
עת הדעת for Android
התוכנית פותחה בתמיכת שמואל מיתר ומוריס קאהן, ממקימי חברת התוכנה , והיא כוללת תמיכה מלאה במקצועות הליבה עברית, אנגלית, מתמטיקה ומדעים בהתאמה לתוכנית הלימודים של משרד החינוך
למעשה, מערכת עת הדעת מסייעת למורה בכל ארבעת השלבים של מעגל התהיל"ה: תכנון השיעור, הוראת השיעור, למידת התלמידים וההערכה היסטוריה עת הדעת החלה את דרכה כמיזם חינוכי-חברתי ישראלי המציע פלטפורמה דיגיטלית להוראה וללימוד בעידן הדיגיטלי
בעזרת התכנים ודוחות המיפוי שהפלטפורמה מספקת יכולים צוותי החינוך לקבל תמונת מצב ממוקדת על התקדמות כל תלמיד, זיהוי נקודות קושי והסקת מסקנות להמשך יאיר ברוש מכהן כמנכ"ל החברה

עת הדעת by TIME TO KNOW EDUCATIONAL SYSTEMS LTD

שיח כיתתי זה משמש גם הוא ככלי ללמידה דיפרנציאלית בהתאם לתפיסה של "הערכה לשם למידה" והלמידה הסוציו-קונסטרוקטיביסטית.

5
עת הדעת
חוברות צהובות מצויות גם לכיתה ה- העולה ל ו'
עת הדעת for Android
החברה הוקמה בשנת 2006 ופועלת בישראל למען קידום מערכת החינוך בישראל ומתמקדת בשילוב טכנולוגיה, פדגוגיה ותוכן
עת לדעת
משרדי החברה ממוקמים ב ומועסקים בהם כ־50 עובדים ממגוון תחומי הלימודים הגבוהים - טכנולוגיה, פיתוח ותכנות, חינוך, מדידה והערכה ועוד