שקיפות בחינוך. השומרים

כשחיברנו את הוצאת הרשות ממקורותיה עם הוצאת משרד החינוך בתחומה קיבלנו נתון שלישי - ההוצאה הציבורית לחינוך בכל רשות בנוסף התמונה כוללת נתונים נוספים כמו: השכלת המורים, שיעור התלמידים המאובחנים, כמה כיתות אתג"ר ומב"ר יש בסך הכול, שיעור התלמידים מהחינוך המיוחד ושיעור התלמידים שהם עולים חדשים
יש מאמץ לצמצום פערים אבל תוצאותיו מוגבלות מבט על מדד הזכאות לבגרות מראה, כי לא חל שינוי בו שינוי, ובכלל זה גם בשיעור הזכאות בחתך מגזרי ומגדרי

שקיפות ושיתוף ציבור

כך עולה מפרויקט מיוחד של כלכליסט ושומרים שחישב את השקעת הרשויות המקומיות בתלמידים ובדק כיצד היא מגבירה את אי השוויון ומעלימה את השפעת תקציבי משרד החינוך שאמורים לתת העדפה מתקנת ולהקטין את הפערים.

5
שקיפות בחינוך
במשרד ממשיכים לחתור להמשך לצמצום הפער שעדיין נותר בשיעור גבוה
שקיפות בחינוך
רשויות חלשות מוותרות לעיתים על השירות כיוון שאינו יכולות לעמוד בעלות ה-20% מה שמעביר את התקציבים לרשויות חזקות יותר
חינוך טכנולוגי על תיכוני
בעיר הערבית שפרעם הסמוכה ההשקעה בתלמיד עומדת על 1300 שקלים, כלומר שמינית ממה שמקבל תלמיד בקריית ביאליק
ערי הפיתוח שההשקעה הממוצעת בהן בתלמיד היא הנמוכה ביותר הן ערי פיתוח מתחרדות: אחרונה נתיבות שמשקיעה אלף שקלים בתלמיד, כלומר עשירית מרעננה לדבריה, "לא ייתכן שעוד ועוד מתלמידי ישראל יפלו קורבן לחוסר שוויון קיצוני שמגובה בעצימת עיניים חסרת בושה של הממשלה"
כמו-כן, כוללת התמונה מאפיינים נוספים בהם: השכלת המורים, שיעור התלמידים המאובחנים, מספר כיתות האתג"ר והמב"ר, שיעור תלמידי החינוך המיוחד ושיעור התלמידים העולים משרד הפנים שיכול לאלץ אותן אינו עושה זאת

משרד החינוך העלה את האתר

ממשלת ישראל מכבדת את חופש המידע ומחויבת לקידום השקיפות והדיווחיות במרחב הציבורי.

17
חינוך טכנולוגי על תיכוני
אולם, נראה כי דיונים אלו לא נשאו פרי", המרכז להעצמת האזרח קבע כי "אין ספק כי יש רבים ש"יפסידו" ממדיניות לפיה תקציבי החינוך המועברים מן הרשויות אל המוסדות יהיו גלויים ושקופים בפני הציבור
משרד החינוך העלה את האתר
הניתוח שלפניכם נעשה באמצעות הצלבה של נתוני אתר 'שקיפות בחינוך' של משרד החינוך וקובץ הרשויות של הלמ"ס
הדירוג נחשף: בתי הספר המובילים והגרועים ביותר בישראל
עליה נרשמה גם בעבודה שיתופית של מורים בבית הספר תשע"ו: 71% תשע"ז: 74% , בסך הכל עליה של 3%
כפי שצוין לעיל התמונה החינוכית באתר שקיפות בחינוך כוללת 21 מדדים שמחולקים ל-4 ענפים; ערכים וכל המזג החינוכי, הישגיות, התמדה ונשירת תלמידים וכל הצוות החינוכי בבית הספר 'שמיר' כלל לא הופתעו מהנתון המאכזב "אני רק הופתעתי שאנחנו במקום השני ולא הראשון" אמרה יו"ר ועד ההורים של בית הספר, סמדר הראל "הבן שלי לומד בכיתה של 40 תלמידים, אי אפשר לזוז שם
הדו"ח מציין, כי "התקיימה סדרת ישיבות בין המשרדים הנוגעים בדבר — משרד החינוך, משרד האוצר ומשרד הפנים, בשיתוף השלטון המקומי ואכן בירושלים הוצאת העיריה לתלמיד מהווה רק 13% מההוצאה הציבורית לתלמיד

הדירוג נחשף: בתי הספר המובילים והגרועים ביותר בישראל

נראה שמשרד הפנים שאמור לפקח על התקציב של הרשויות המקומיות לא רוצה לעשות את עבודתו".

השומרים
כדי להגיע לשוויון מהותי בין ראש פינה ללקיה יהיה צורך להגדיל את תקציבי החינוך של האחרונה בקרוב ל-150% המועצה המקומית האחרונה בטבלה רביעית מהסוף בין כל הרשויות המקומיות היא העיירה הבדואית לקיה בנגב עם הוצאה לתלמיד של כ-450 שקל
הדירוג נחשף: בתי הספר המובילים והגרועים ביותר בישראל
נווה מדבר מוציאה על כל תלמיד 20- שקלים לשנה, כלומר 20 שקלים פחות ממה שהיא מקבלת ממשרד החינוך, מה שנובע כנראה מהעדר מקורות הכנסה עצמיים
השומרים
בלוד יש אוכלוסיות חרדית וערבית משמעותיות