משולש חסום במעגל. מעגל חסום במשולש ומשולש חסום במעגל

מהנקודה O נעביר את שני רדיוסים לנקודת ההשקה של המשולש והמעגל נסתכל על משולש BOD, משולש שאחת מצלעותיו היא רדיוס
AE עובר דרך מרכז המעגל החסום במשולש O כי AE הוא חוצה זווית משפט הסינוסים בדף זה 3 תרגילים

ריבוע חסום במעגל translation in French

מול הזווית שגודל 50 מעלות נמצאת צלע שגודלה 6 סנטימטר.

ריבוע חסום במעגל translation in French
פתרון סעיף א: מציאת BE נחפש משולש הכולל את BE ויש לנו בו מידע על על צלע וזוויות
מעגל חסום במשולש ומשולש חסום במעגל
פתרון נעביר את AE גובה, תיכון וחוצה זוויות במשולש שווה שוקיים ABC
מעגל חסום במשולש ומשולש חסום במעגל
You can complete the translation of ריבוע חסום במעגל given by the Hebrew-French dictionary with other dictionaries such as: Wikipedia, Lexilogos, Larousse dictionary, Le Robert, Oxford, Grévisse
תזכורת: מרכז המעגל החסום במשולש נמצא בנקודת המפגש של חוצה הזווית תרגיל 3 הוא על המעגל החסום במשולש
לחלק מהאנשים נאטמות האוזניים כאשר הם שומעים "מעגל חוסם" וזה לא צריך להיות כך

חישוב רדיוס מעגל החוסם משולש בעזרת משפט הסינוסים

חשבו את רדיוס המעגל החוסם את המשולש.

ריבוע חסום במעגל translation in French
הביעו באמצעות x,a את רדיוס ה
חישוב רדיוס מעגל החוסם משולש בעזרת משפט הסינוסים
רדיוסים אלו OD,OE יוצרים זווית של 90 מעלות עם צלעות המשולש כי רדיוס מאונך למשיק בנקודת ההשקה
ריבוע חסום במעגל translation in French
נעביר את חוצה הזווית BO