אי ביפן תשחץ. תשחץ: פתרון תשחצים ותשבצים

אולי כאונומטופיאה, המחקה את יללת הכלב כנראה צורה משנית של , , או
כאן תוכלו לעיין במספר רב של הגדרות שהופיעו בתשחץ או בתשבץ וגם לקרוא עובדות מעניינות והסברים על כל אחד מהם! תשחץ פתרון תשחצים ותשבצים צריכים עזרה בפתרון תשחצים ותשבצים? כמו בגזרת בעברית, האות N מידמה לעיצור שאחריה, בהינתן והוא אחד מהבאים: N,M,L,R

אי

.

תשחץ: פתרון תשחצים ותשבצים
תשחץ: פתרון תשחצים ותשבצים
תשחץ: פתרון תשחצים ותשבצים

אי

.

10
תשחץ: פתרון תשחצים ותשבצים
אי
אי