שם פעולה. קטגוריה:בניין נפעל

לאורך התקופות ייתכן גם מעבר של צורה מחלק דיבר אחד לאחר תזוזה קטגוריאלית ; למשל, המילה "זָקֵן" היא במקור שם תואר, אך הפכה להיות שם עצם
יש עוד עשרות שאלות במבחנים פתוחים וסגורים עם תשובות, כמובן

נספח:משקלים

.

שם פעולה
מדוע לא השתמשנו בתבנית הראשונה במילה הַזְכָּרָה? מילים כאלה, שמבחינת הצורה שלהן ומאפייני הצורה שלהן הן שם , אבל הן מציינות פעולה — נקראות שם פעולה
שם פעולה בשלמים worksheet
ברבים: אנחנו, אתם, אתן, הם הן
חלקי הדיבר
קבוצת תוארי הפועל הייתה סגורה ב והפכה להיות פתוחה ב, כנראה בהשפעת שפות אירופה
שבצו את שם הפעולה המתאים במשפט שלפניכם
למשל: הַזְמָנָה הַזְמָנָתִי הַזְמָנוֹתֵיכֶם, הַסְפָּקָה הַסְפָּקַת־ הַסְפָּקָתוֹ, הוֹדָעָה הוֹדָעַת־ הוֹדָעַתְכֶם, הוֹצָאָה הוֹצָאַת־ הוֹצָאוֹת הוֹצָאוֹת־ הוֹצָאוֹתֵיכֶם; אַזְהָרָה אַזְהָרַת־ אַזְהָרָתוֹ, אַזְכָּרָה אַזְכָּרָתָהּ, אַסְפָּקָה אַסְפָּקַת־ כתוב את שם הפעולה של הפועל המודגש

שם פועל ושם פעולה

צורת נטייה דומה ועתיקה יותר, שאינה שם הפועל היא לדוגמה שמירה, או השתמרות.

26
שם פעולה בניין הפעיל
להעתקת הקטע המסומן, עברו למסמך היעד, סמנו את המקום הרצוי ולחצו: CTRL+V להדבקת הקטע
שם פעולה בשלמים worksheet
שם פועל ושם פעולה
ביחיד: אני, אתה, את, הוא היא