הרב יעקב מאיר. Category:Yaakov Meir

ראשית, אין לי כל הספרים הדרושים לתכלית זו, ספרייתי העשירה שהייתה לי לפני נוסעי לסאלוניקי התפוררה והתפזרה
לפנינו דולק ממעל לארון הקודש נר התמיד- ואנחנו נחנו קצת מעמלנו וישבנו סחנו בינותינו, והוא אמר לי בקול רווי —סוד: הידעת, אפשר שרק אנחנו שנינו מקיימים עכשיו את כל העולם כולו, אפשר דן הקב''ה בשעה זו את העולם, ושוקלים עתה את עוונותיהם של בני האדם, והעוונות מכריעים את הכף, ומיכאל המלאך, המליץ האחד מני אלף, הולך ונוטל את דברי תורתנו ומניחם על כף המאזניים של זכויות, והם, דברי התורה שלנו מכריעים את הכף לזכות וכך כתב הוא בזכרונותיו: האם צדק הרב שמואל יוסף בנבנשתי? ההתנגדות לבעלות על אומן היתה אך ורק מתוך חשש שהדבר יחזק את השפעתו הקלוקלת על הנוער של ברסלב

הרב קוק והרב יעקב מאיר

לאחר מכן פנה אל קהל עדתו בדבריו אלה: אני משביע אתכם, כי כשם שטעמנו היום על פי צו תורתנו, כדי שלא להסתכן חלילה, כך גם עכשיו בשעת היתר אכילה, נזהר כולנו לבלתי אכול אכילה גסה, שיש בה גם כן משום סכנה, ובזה נאשר, כי כל מה שעשינו היום, היה כדת של תורה, ובזכות זה תוסר המחלה מקרבינו.

יעקב מאיר
כדי לא להבליט את יראת השמים שלו,, החביא בבקרים את הזכוכית המפויחת
יעקב מאיר שכטר
הרב יעקב מאיר
הוא ציווה לההלת הישיבה לספק לר' אברהם יצחק —הצעיר שבחבורה- את כל צרכיו החומריים בלא כל קיצבה מראש באמרו: "עילוי זה — עומד ממעל לגדרי תקציבים" ועילוי זה, זכה עוד בילדותו להיות צדיק וחסיד, ישר ונאמן על הידידות השנה של בית אבא, נוספה עתה ידידות של בית החותן הדגול, שאהבת נפש היתה בינו לבין ה''חפץ חיים''
וכשפרצה מחלת החולירע בעיר זוימל, פסק גם הרב הצעיר אברהם יצחק להלכה, וגם עשה מעשה רב וגזר על הקהל כולו לטעום מידו, וכך נהגו על פיו גם חכמי העיר ולומדיה

יעקב מאיר שכטר

וקבעתי ללמודי רק שש עשרה שעות במעת לעת ולא יותר, ואתה התמכרת ללימודיך עד כדי שכחת את עצמך לגמרי" ואני הגבר זכיתי שרבנו קבע אתי שיעורים, וראיתי את אש הקודש שהיתה יוקדת בלבו לאהבת התורה,כשלהבת העולה מאליה בלי גבול, ורק בהתאמצות גדולה אפשר היה להסיע אותו מלמודיו, אל טעימה כלשהי להחזיק את קיומו.

28
הרב קוק והרב יעקב מאיר
סיפר הרב זליג ראובן בנגיס, רבה של העדה החרדית בירושלים: הרב היה רושם על גבי טבלאות פסוקי תנ''ך ומאמרי חכמים שעניינם שמירת הצדק והאמת בדין, כגון:" לא תעשו עוול במשפט" "לא תשא פנים" "לא תקח שוחד" "המשפט לאלהים הוא" "יראה דיין עצמו כאילו חרב בין ירכיו וגיהנם פתוח לו תחתיו" וכיוצא בהם
Category:Yaakov Meir Shechter
הרב קוק והרב יעקב מאיר
מתוך 'מלאכים כבני אדם', שמחה רז סיפור 16 פיקוח נפש כשפרצה מחלת החולירע, פסק רבי ישראל סלנטר שמותר, ואף חובה מפני סכנת נפשו, לטעום ביום הכיפורים, והוא עצמו פסק הלכה למעשה בית הכנסת בוילנא, שעה שעלה על הבימה לאחר תפילת שחרית ובידו עוגה, ברך ברכת "בורא מיני מזונות" ואכל לעיני כל העם למען יראו כולם ויעשו כמוהו