פתאל החזקות. מלונות פתאל

הונה העצמי של הקבוצה הסתכם ב- 31 לדצמבר 2019 בכ-3 אני סמוך ובטוח שלאחר המשבר החברה תדע לנצל את כל ההזדמנויות שתהיינה בתחום פעילותה ותחזור לרווחיות גבוהה
למעשה, ההסכמים עם בעלי הנכסים חסכו לחברה סך כולל של כ- 260 מיליון שקל בשנת 2020 כ-37% מתוך סך דמי שכירות שהיו אמורים להיות משולמים על ידי החברה בשלושת הרבעונים האחרונים באשר לתקן IFRS 16 מעריכים, כי בתוך שלוש שנים ההשוואות בין התקופות יתאזנו

מניית פתאל החזקות

בתמורה תשלם פתאל למוכרים כ- 42 מיליון אירו, ובכוונתה להשקיע 22 מיליון אירו נוספים בהקמת מלון 5 כוכבים דה לקס הכולל 150 חדרים.

12
אתר הבורסה
עקה מוסיף "יישום הוראות תקן IFRS16, משפיע חשבונאית באופן מהותי על מאזן החברה, הרווח התפעולי ושורת הרווח הנקי, אך בפועל מצבה של החברה טוב ולכן אני מאמין שהנתון המייצג בצורה הנאמנה יותר את פעילות החברה לצורך השוואה נכונה לאחר יישום התקן הינו ה-EBITDAR הרווח התפעולי של החברה לפני פחת, שכירות והוצאות אחרות המציג עלייה בפעילות החברה או לחילופין ה-FFO הריאלי המציג גם הוא עלייה מרשימה
פתאל החזקות (רצף)
במקביל, מודיעה החברה על העמקת נוכחותה בבריטניה ועל רכישת נכס במרכז ליברפול עליו היא צפויה לבנות מלון
אתר הבורסה
בנוסף, נכון למועד פרסום הדוחות, לחברה נכסים בלתי משועבדים בהיקף של כ-560 מיליון שקל
ידוע לכם כי המידע הכלול בסקירות שיועברו לעיונכם לא הוכן על בסיס צרכיכם ולפיכך מתן הסקירות אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות הנעשה על בסיס צרכי הלקוח בדיקה אחרונה ב-12 ביולי 2018
הקבוצה רכשה מספר בתי מלון וחתמה על חוזי ניהול עם מלונות אחרים החברה רכשה את מלון גולדן טוליפ בבוקרשט בתמורה לכ- 9

פתאל החזקות (1998)

מנכ"ל ויו"ר "פתאל החזקות" הוא דוד פתאל, ומנכ"לית "מלונות פתאל" היא.

9
פתאל החזקות מתרחבת: תבנה מלון בלב ליבה של העיר העתיקה בליסבון בתוך מבנה מרהיב לשימור
הון ותזרים הונה העצמי של פתאל החזקות הסתכם ב-30 לספטמבר השנה בכ-3
מלונות פתאל
פתאל החזקות 1998 בע"מ היא לניהול בשליטתו של ה ו
פתאל החזקות חסכה כ
רבעון שלישי הכנסות החברה ברבעון השלישי של השנה עלו בכ-39% ל-1