גזרות בלשון. הגה וצורות : הגזרות, חסרים וכפולים

הקורס מכיל את כל החומר לבגרות בלשון על פי תכנית הלימודים של משרד החינוך גם בפעלים מן השורש טו"ב שתי הדרכים אפשריות: הֵטִיב מְטִיבִים או הֵיטִיב מֵיטִיבִים; בעתיד ובשם הפועל הצורות הרווחות הן על דרך פ"י: יֵיטִיב לְהֵיטִיב
גם מקורם של השורשים האלה, ככל הנראה, בשורשים דו-עיצוריים יש סיכוי למצוא אותן בבניינים הכבדים או בשמות שונים

הגה וצורות : הגזרות, חסרים וכפולים

בעברית המודרנית לא תמיד חלה ההידמות, וכך נוצרות צורות מקבילות במשמעות שונה כמו הִבִּיט-הִנְבִּיט.

13
נושא גזרת
הפועל הזיע והשם הזעה — נטייתו על דרך פועלי ע"ו: הֵזִיעַ, מֵזִיעַ וכן הֲזָעָה
הגה וצורות : הגזרות, חסרים וכפולים
האותיות שנשארות לאורך כל הנטייה הן אותיות השורש
נושא גזרת
בגזרת החסרים אחד מעיצורי השורש חסר
ברוב הפעלים בא חיריק מלא בעתיד ובשם הפועל, וצורות הציווי הן על דרך השלמים בדרך כלל מתארים את היווצרות הגזרות בשני תהליכים מקבילים: בתהליך אחד הפכו שורשים שלשיים רגילים לשורשים "חלשים" בגלל תהליכים ו שחלו באחד מעיצורי השורש
ביבליוגרפיה: כותר: הגה וצורות : הגזרות, חסרים וכפולים שם האתר: מחבר: בעלי זכויות : הוצאה לאור: הערות: 1 התופעה מוכרת בעברית מכל תקופותיה

גזרה (דקדוק)

לאורך הנטייה קיימות שתי אותיות שורש ט,ר והדגש הוא באות ט' ולא בצ' , לכן נבלעה נ'.

21
גזרה (דקדוק)
לגזרה זו שייכים השורשים המתחילים באותיות "יצ" ולאחר מכן אחת מהאותיות "בקעת גר", וכן הפעלים "יזע" ו"יזם"
נושא גזרת
בדיבור רווח מאוד שיבוש של הגיית צורות הִפְעִיל בהווה מגזרת פ"נ, פי"צ
הגה וצורות : הגזרות, חסרים וכפולים
שורשים "כפולים" על דרך השלמים: תִּתְפַּלְּלוּ, מְהַלְּלִים, לְרַכֵּךְ, קִלֵּל, הִתְחַמֵּם, מְצֻנָּן
בבלשנות השמית המודרנית מקובל להשתמש גם בשורש קט"ל בערבית قتل עבור שמות המשקלים והגזרות, כיוון ששורש זה קיים בחילופי ט-ת בכל השפות השמיות וכיוון שאיננו מושפע מחילופי ומתכונות חילופי גזרות אופייניים לפעלים בעלי שורשים שאינם שלמים כלומר שלא כל אותיות השורש שלהם הגויות כעיצורים בכל הנטייה ; פעלים אלו יכולים לנטות כפעלים מגזרות אחרות ולא כדרך המלך בגזרתם
לדוגמה: "אפה" מורכבת מגזרת פ"א ו-ל"ה, ו"נכה" מורכבת מגזרת פ"נ ול"ה הערבית אינה סובלת שתי רצופות, שהשנייה מנוקד בשווא, ולכן במקרים כאלה ההמזה תהפוך ל מתאימה או שתושמט כליל

נושא גזרת

מסדר זיהוי: שורשי פ"נ, פי"צ אפשר לזהות את השורש בשתי דרכים: א.

גזרה (דקדוק)
סמנו את הקטע הרצוי על ידי העברת העכבר תוך כדי לחיצה על כפתור שמאלי בעכבר
גזרה (דקדוק)
שלוש דרכי נטייה נוהגות בפועלי פ"י מבניין קל
גזרה (דקדוק)
גם שורשים אלה היו, כנראה, דו-עיצוריים, אולם בהם לא נוסף עיצור אפנטתי, אלא הוכפלה עה"פ העיצור השני בשורש