חופשות צה ל. פקודת 36.0401 חופשות חיילים בשירות קבע

בנוסף, זכאי החייל לחופשה של 24 שעות ביום השלושים ובכל שנה ביום האזכרה של קרוב מדרגה ראשונה המטרה היא להכשיר עתודה מנהיגותית מובילה בתחומי החינוך
יכול לפגוש נציג ת"ש בתחילת במקרה שיידרשו הקלות במהלך שירותו, למשל , או בעל מצב ייחודי כגון במקרה שלחייל אין אפשרות לשוב הביתה ללון, יוכל להירשם ללינה ב הקרוב לבסיסו או לבקש לינה קבועה בתוך הבסיס

חופשות

חייל בשירות חובה בתנאי קבע או חייל בשירות מילואים בתנאי קבע זכאי לחופשה שנתית של 12 ימים בשנה.

מילון החופשות השלם של
גששים המשרתים במשמרות בעלי ותק בשירות של שלוש שנים, לפחות, רשאים לצבור עשרה ימים, לכל היותר, בכל שנת פעילות
אתר התכנית לניהול מערכות חינוך למשרתי ומערכת הביטחון
הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"ט באייר התשפ"ב, 20
שיא בנדבקים בקורונה איסור על חיילים לצאת מהבית בזמן חופשות
במהלך קורס או הכשרה מתן ימי החופשה עשוי להשתנות
ב, תנאי שירות ב: ת"ש הוא השאיפה לאזן בין צרכיו האישיים של ה המשרת בצה"ל לצורכי המערכת הצבאית ערך פדיון ימי החופשה יתבסס על המשכורת המגיעה לחייל בחודש חישוב השכר עבור ימי החופשה הצבורה
למרות האמור, אין חובה שההקלה הניתנת תהיה במהלך סוף השבוע צבירת חופשה תתאפשר מתאריך ה- 1 בינואר בשנת הפעילות העוקבת ועד תאריך ה- 31 בדצמבר באותה שנה

לוח חופשות

בגין תקופה זו לא יהיה זכאי לימי חופשה שנתית.

21
נופש שנתי
יתרת חופשה משירות חובה 51
מילון החופשות השלם של
יום חמישי יום לימודים רגיל, ט"ו בשבט התשפ"א, 28 בינואר 2021
שיא בנדבקים בקורונה איסור על חיילים לצאת מהבית בזמן חופשות
לחייל בשירות קבע תינתן אפשרות לצבור בסיום שנת הפעילות חלק מימי החופשה שהוא זכאי להם, כמפורט בסעיף 5 לעיל ובסעיף 20 להלן, בתנאי שלא הצליח לממש את כל ימי החופשה שהיה זכאי לנצל במהלך השנה, עקב נסיבות השירות הצבאי