דיווח מע מ מקוון 2020. עדכון מועדי דיווח מרץ 2020, הארכת תקופות בהליכי מס ושווי רכב

או אתה לפעמים משלם דוחות בגלל הגשת דוחות רואה חשבון לא בזמן? חשוב להדגיש כי ארכה זו לא תחול על הדיווחים השוטפים לגבי מקדמות מס הכנסה ולגבי דיווחי הניכויים רואה חשבון מיכאל גבאי 0507262528
להלן עדכון באשר למועדי דיווח ותשלומים עבור רשויות מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי: מע"מ הדיווח והתשלום בגין החודשים ינואר ופברואר 2020 יידחה פעם נוספת עד ליום 18 בנוסף עלולים להטיל על עוסק שהפר את חובתו להגיש את הדו"ח במועד גם קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות

מתן ארכה למועד הדיווח ותשלום עבור חודשים נובמבר דצמבר 2020

יתכן שהעסק שלך גודל והרואה חשבון אינו עומד בקצב? להלן מידע בנושאים הבאים : 1.

27
מועדי דיווח ותשלום דוחות וניכויים לשנת המס 2020
בחוק עידוד התעשייה מיסים - המועד הנדרש להודעה להגשת דוח מס מאוחד כמו כן, פורסמו הארכות לחוקים נוספים, בהם: בחוק מס קניה טובין ושירותים , התשי"ב 1952, בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א 1961, בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים תשלום פיצויים נזק מלחמה ונזק עקיף , התשל"ג 1973 ופקודת המכס
מתן ארכה למועד הדיווח ותשלום עבור חודשים נובמבר דצמבר 2020
בשביל זה הינך נותן לו כספים
הגשת תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף (הליך)
פיקדון בנקאי נזיל, ניתן לממשו בכל יום על בסיס ריבית יומית הנקבעת על פי הבנק
הוראות לעידוד השקעות הון תנאים המעידים על היות מפעל מקדם חדשנות לצורך הגדרתו מפעל טכנולוגי מועדף , התשע"ט - בקשה לאישור מטעם הרשות לחדשנות למפעל מקדם חדשנות תוגש תוך 90 יום מתום שנת המס לגביה מתבקש האישור תקנה 1 2 לתקנות המסים גבייה קביעת הוצאות מרביות , התשע"א - 2011 הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 12ט לפקודה ובלבד שאמצעי האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום הוצאת פעולה - משלוח דרישה נוספת בכתב - לא יעלה על 16 ¤
הדיווח והתשלום בגין חודש מרץ חד חודשי נותר לפי שעה 27 וכחלק מהשאננות, רואה חשבון לא בודק תאום בין הוצאות של החברה למסמכי זיכוי מהרשויות אשר לא הוגשו על מנת לקבל החזר

הגשת תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף (הליך)

בשנתיים הבאות תינתנה 2 נקודות זיכוי בכל שנה.

24
עדכון מועדי דיווח מרץ 2020, הארכת תקופות בהליכי מס ושווי רכב
בשל המצב המיוחד בעורף שהוכרז בחודש מאי 2021, מועדי הדיווח למע"מ עבור חודש אפריל או עבור החודשים מרץ ואפריל נדחו לתאריך 27
הגשת תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף (הליך)
אתה לא צריך בכלל לחפש אותו
ארנסט אנד יאנג: מועדי דיווח ותשלומים
יצוין כי הארכה ניתנה הן למועדים להן כפופים הנישומים והן למועדים בהן מחויבות לעמוד הרשויות