اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. شرح قول علي رضي الله عنه اعمل لدنياك كأنك...

Kesimpulannya, seimbangkanlah antara urusan kehidupan kita di dunia dalam masa sama berusaha juga sekuat mungkin mengumpulkan bekalan untuk akhirat Secara esensi ini adalah ucapan yang baik yakni mengajarkan keseriusan dalam ibadah untuk akhirat dan bekerja untuk dunia
Ramai yang menyangka bahawa ia berasal daripada pesanan Nabi SAW, walau bagaimanapun para ahli hadis mengatakan bahawa ia bukan hadis Masasah Ar Risalah Sedangkan Al Haitsami mengatakan: dhaif

Bukan Hadits: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ، و اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا

Namun, ungkapan ini memang ada secara mauquf sebagai ucapan sahabat , yakni ucapan Abdullah bin Umar bin Al Khathab.

24
إعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً ، و أعمل لآخرتك كأنك تموت غداً ..
ما صحة هذا الأثر: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا؟
Seolah-olah akhirat menjadi hal yang kedua
اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً... لا يثبت حديثاً
Secara ringkasnya ia seperti menggesa manusia agar berusaha semampu mungkin dalam mendapatkan perkara dunia, tetapi jangan lupakan akhirat
Juga jika bekerja untk dunia justru merasa besok akan mati, maka dia tidak akan semangat kerja sebab dia merasa apa yang dikerjakannya adalah percuma saja, karena besok sudah mati Sebab jika keadaannya dibalik, jika manusia beribadah merasa hidup selamanya, dia akan meremehkan ibadah tersebut sebab dia bisa melaksanakannya di lain waktu
Ibnu Hibban memasukkannya dalam kitab Shahih -nya No 874 Walau ini bukan hadits nabi, sekadar ucapan sahabat nabi saja

من القائل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل للآخرة كأنك تموت

Bukankah kita digesa supaya bersikap zuhud pada dunia dan mengambil apa yang diperlukan dari dunia, dan tidak bersikap melampau-lampau.

19
حديث (اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا)
Namun lain dalam urusan akhirat, kita perlu bersegera mengerjakannya
ما صحة هذا الأثر: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا؟
Apa yang perlu difahami adalah seseorang itu perlu bersabar dan tidak tergesa-gesa mencari dunia
اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً... لا يثبت حديثاً
Katanya: shahih, dan Bukhari-Muslim tidak mengeluarkannya
123, beliau menyebutkan bahwa makna Ihrits adalah kumpulkanlah Al Maktab Al Islami Al Hafizh Ibnu Hajar juga mengatakan: matruk
Hadis ini menurut ulama membawa pemahaman adanya keutamaan dalam mencari rezeki daripada usaha sendiri Ath Thabari, Tahdzibul Atsar , No

اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً... لا يثبت حديثاً

Seperti kata Syeikh Al-Albani, kata-kata di atas tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW.

اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا
Ada pula yang menyebutkan bahawa pentingnya bercucuk tanam kerana ia membawa kebaikan yang banyak kepada manusia dan bumi sendiri
اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا
Jika tidak dapat hari ini, usahalah esok hari
المراد من قول علي (عليه السلام) (اعمل لدنياك كأنك)
Menurut ilmuwan, pemahaman tersebut sedikit menyimpang daripada maksud sebenar