עיתון בשבע. עיתון בשבע

ההחלטה הראשונה יצרה את המציאות הבלתי נסבלת: יותר ממיליון ערבים נמצאים תחת משטר צבאי, וללא זכויות יסוד או מדיניות קבוצת "בשבע" תשקיע בהפקת והפצת מהדורת אמצע השבוע כמיליון שקל, עם צפי להחזיר כ-80% מסכום זה באמצעות פרסום
כנראה שפתרון "שתי מדינות" הוא בלתי אפשרי בנסיבות הקיימות! על כן בוחרים הפלסטינים ב"מפלט האחרון": הכרזה חד צדדית על הקמת מדינה פלסטינית בגבולות 67 עורך השבועון מיום הקמתו, עמנואל שילה, הוא בוגר ישיבות קדומים, ו

העיתון הדתי משיק מהדורה גם באמצע השבוע

בחודש הבא יקיים עיתון בשבע בירושלים את כנס ירושלים ה 12, הכנס השנתי ליהדות מדינה ומודרנה, וצפוי לעסוק בסוגיות הליבה של הישראליות והציבור הישראלי והדתי.

14
עיתון
הערכות אחרות מדברות על 80,000-90,000 , לאור הידוע על שיטת רישום האוכלוסין ברשות הפלסטינית
פרסום בעיתון בשבע
המהדורה הקרובה תצא לאור בשבוע הבא, לקראת "כנס ירושלים" שעורך העיתון
עיתון
תיקוני גבול קטנים מובן, כי מפת שטח A רחוקה מלהראות "מדינה"
במילים אחרות, קיומה של הרשות והישות מותנה באופן התנהלותם וברמת האיום שלהם כלפי מדינת ישראל ועם זאת, נכונה ישראל לבחון יחדיו אפשרות לחילופי שטחים שיאפשרו סימון קו הגיוני יותר
ההכרזה הפלסטינית עוד עשויה לסחוף קולות תומכים רבים — ואין כאן טעות: " עשויה לסחוף", ולא "עלולה לסחוף"! הצעה זו כבר נתמכת, בעיקר בקרב מדינות דרום אמריקה, והיא עשויה לסחוף קולות תומכים רבים מעתה, הטיפול בהתנחלויות ייעשה במסגרת המוניציפלית הרגילה, ללא שום אבחנה בין אלקנה לכרמיאל, ובין בית אל לבית אלפא

עיתון בשבע

ושוב, ייאמרו הדברים במפורש: למדינת ישראל תוכל לממש את זכותה ההיסטורית על כל שטחי יו"ש, אם וכאשר לא ניתן יהיה לקיים חיים סבירים בשכנות לישות הפלסטינית.

10
העיתון הדתי משיק מהדורה גם באמצע השבוע
ועתה עם הפנים פנימה — נוכל לשלב ידיים למשימות החברתיות הכבדות יותר
פרסום בעיתון בשבע
מספרם הנמוך של הערבים שיסופחו כבעלי זכויות אזרח מלאות למדינת ישראל — לא יטיל שום מעמסה על צביונה היהודי של המדינה
העיתון הדתי משיק מהדורה גם באמצע השבוע
וכל עוד אינה מאיימת על קיומה של ישראל — לא נתערב בענייניה