רישום למעון יום. רישום למעונות יום בעמותה

תהליך הפרידה בבוקר חשוב לאפשר חפץ מעבר על מנת לעזור לילד לעשות את המעבר מהבית למעון במעונות ללא ועדות קבלה, יתקבלו התשובות בסוף חודש מרץ
רישום למעונות יום — שנת תשפ"ב בלבד חובה לקרוא הכול לפני ביצוע הורים יקרים, אנו שמחים לבשר על פתיחת ההרשמה למעונות יום לשנת תשפ"ב, החל מ-7 לרשימה של מיקומי העמדות ברחבי הארץ ראו ב

רישום למעונות יום בעמותה

הורים יקרים, אגף החינוך שמח להכריז על פתיחת מעון יום חדש בירחיב.

28
מידע והרשמה לרשת מעונות יום
מומלץ להנהיג "טקס" קבוע וקצר, של נשיקה, חיבוק וללכת לגננת או לאחת הסייעות
אופן הרישום
עבור תינוקות ופעוטות שטרם מלאו להם שלוש שנים, לא קיימת חובה כזו
רישום למעון יום בנאות פרס חיפה
משרד העבודה והרווחה קובע שכר לימוד מקסימלי, שנקבע בהתאם לסוג המסגרת וגיל הילדים
המעון אינו רשאי לסרב לרשום ילד, מכל סיבה שהיא, כולל בשל עודף ביקוש אני חוזר על הליך הרישום שנשלח אליכם: א
ביקורי הורים יתבצעו - על בסיס הורה נכנס הורה יוצא, כשבכל פעם יורשה להיכנס למעון הורה אחד רישום באתר התמת והמתנה לקבלת אישור שיבוץ ורישום- תנאי הכרחי ומחייב לפני שלב ג

מידע לשנת הלימודים

לראשונה, הרישום למעונות היום יבוצע ישירות באגף למעונות יום ומשפחתונים באופן מקוון ופשוט, ללא צורך בצירוף מסמכים כלל.

אופן הרישום
הודעות על שיבוץ ילדים במעונות אלו יתקבלו בחודשים מאי יוני
מעונות יום
ילד שלא נרשם בתקופת הרישום יוכל להירשם רק לאחר סיום ועדות הקבלה, ועל בסיס מקום פנוי בלבד
הרשמה למעונות יום
ניתן לאתר מעונות יום מוכרים באתר האגף למעונות יום - באמצעות או ב