מגדיל טווח wifi. מגדיל טווח WiFi Booster איכותי לחיזוק והאצת האינטרנט הביתי באופן מיידי

זהו מידע סטטיסטי ואינו מזהה את המשתמש באופן אישי המפעילה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר
המדיניות כאמור תסדיר את השימוש, הטיפול והגילוי של המידע האישי של המשתמש לאחר שהמפעילה חלקה אותו עם צדדים שלישיים כאמור במדיניות פרטיות זו אם המידע שבמאגר המידע של המפעילה משמש לצורך פניה אישית למשתמש, הוא רשאי על פי חוק לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע

מגדיל טווח WiFi Booster איכותי לחיזוק והאצת האינטרנט הביתי באופן מיידי

המפעילה בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצעת שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך, על מנת לשמור על רמת אבטחת המידע של האתר.

מגדיל טווח WiFi Booster איכותי לחיזוק והאצת האינטרנט הביתי באופן מיידי
פרטים אלה נשמרים עי המפעילה במאגר הלקוחות שלה ומשמש לצרכים פנימיים ותקשורת עתידית עם הלקוחות
מגדיל טווח WiFi Booster איכותי לחיזוק והאצת האינטרנט הביתי באופן מיידי
המפעילה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע
מגדיל טווח WiFi Booster איכותי לחיזוק והאצת האינטרנט הביתי באופן מיידי
אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר המפעילה
מאגר המידע והשימוש בו 2
כמו כן, המפעילה רשאית לחלוק מידע מצטבר עם צדדים שלישיים, לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים, למטרת ביצוע ניתוח עסקי כללי כל צד שלישי אשר עשויה המפעילה לגלות לו מידע אישי, עשוי להיות בעל מדיניות פרטיות משלו, אשר מתארת כיצד הינו עושה שימוש ומגלה מידע אישי

מגדיל טווח WiFi Booster איכותי לחיזוק והאצת האינטרנט הביתי באופן מיידי

אם ברצונך לקבל מידע נוסף אודות מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, המפעילה מעודדת אותך לבקר באתרים של צדדים שלישיים כאמור.

19
מגדיל טווח WiFi Booster איכותי לחיזוק והאצת האינטרנט הביתי באופן מיידי
בחירות המשתמש אודות איסוף ושימוש במידע המשתמש רשאי לבחור שלא לספק למפעילה מידע מסוים, אולם הדבר יגרום לכך שלא יוכל לעשות שימוש במאפיינים מסוימים באתר מכיוון שמידע כאמור נדרש על מנת שירשם לשירותי המפעילה לרבות ביצוע הזמנות באתר
מגדיל טווח WiFi Booster איכותי לחיזוק והאצת האינטרנט הביתי באופן מיידי
המידע שתשיג המפעילה באופן זה, יאפשר לה להתאים את השירותים שהיא מציעה למשתמש, על מנת לפרסם פרסומים מותאמים אישית ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של פרסום מקוון, תוכן, תכנות או פעילויות אחרות שלה
מגדיל טווח WiFi Booster איכותי לחיזוק והאצת האינטרנט הביתי באופן מיידי
עם זאת המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת המפעילה
על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמש מפרסמת המפעילה מדיניות פרטיות זו ומספקת את המידה המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני המשתמש בעת שימושו באתר ובנוגע להתנהלות המפעילה בעניין איסוף מידע מהאתר שינויים במדיניות הפרטיות המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו
המפעילה מחויבת לכבד את פרטיות המשתמשים באתר בעת השימוש באתר, יתכן ויצטברו נתונים אודות אופן השימוש של המשתמש באתר, ובהם מוצרים בהם התעניין המשתמש, עמודים בהם צפה, מוצרים שנרכשו על ידו וכדומה

מגדיל טווח WiFi Booster איכותי לחיזוק והאצת האינטרנט הביתי באופן מיידי

המפעילה עשויה להרשות לצדדים שלישיים, לרבות ספקי השירות המורשים שלה, חברות פרסום ורשתות פרסום להציג פרסומות באתר.

2
מגדיל טווח WiFi Booster איכותי לחיזוק והאצת האינטרנט הביתי באופן מיידי
כמו כן המפעילה תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לפעילות המשתמש במסגרת האתר, לגופים השותפים לפעילות המפעילה ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות למשתמשים על פי שיקול דעתה של המפעילה
מגדיל טווח WiFi Booster איכותי לחיזוק והאצת האינטרנט הביתי באופן מיידי
המפעילה אוספת מידע באופן אוטומטי מהמכשיר הנייד או הדפדפן של המשתמש כאשר הוא מבקר באתר
מגדיל טווח WiFi Booster איכותי לחיזוק והאצת האינטרנט הביתי באופן מיידי
מידע מצטבר ובלתי אישי המפעילה עשויה לעשות שימוש במידע מצטבר ובלתי אישי שהיא אספה בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל