תוצאות מכרזי מקרקעין. נכסים ומקרקעין

מתן מידע על נכסים של רשות מקרקעי ישראל - ספר הנכסים של רשות מקרקעי ישראל הוא מאגר ממוחשב המכיל את כל הפרטים על מקרקעי ישראל- גם הנכסים הרשומים ב ובעיקר מידע שאינו רשום בה בראש הרשות פועלת מועצת מקרקעי ישראל, הקובעת את מדיניות המקרקעין במדינת ישראל
עוד שירותים שרשות המקרקעין נותנת לאוכלוסייה: ניהול חוזי משק עזר ושטח עיבוד חקלאי, אישור לתוספות בנייה, רישום צו בית משותף, ועוד ייעודה של רשות מקרקעי ישראל רמ"י מטרותיה של רשות מקרקעי ישראל, על פי המסמכים המאפיינים את פעולתה ויעדיה, הן ניהול מקרקעי ישראל בתור משאב לטובת פיתוח מדינת ישראל — לטובת הציבור, הסביבה והדורות העתידיים, השארת עתודות קרקע במידה מספקת לפיתוח וצרכים עתידיים, תוך איזון הולם בין הצרכים הנוכחיים לצרכי השמירה על עתודות קרקע לצרכי הציבור, שמירת זכויות הבעלים במקרקעי ישראל, וקידום התחרות בשוק המקרקעין ומניעת ריכוז של כוח בהחזקת מקרקעין בישראל

רשות מקרקעי ישראל

רמ"י אחראית לקבל גם בקשות לקבלת אישור זכויות או הודעה על 'רישום זכויות בנכס', עבור נכסים במגזר העירוני המנוהלים ברשות מקרקעי ישראל ואינם רשומים.

17
נכסים ומקרקעין
הצטרפו לקבוצת הפייסבוק ותיחשפו לתכנים בלעדיים לתעשייה
מכרזי מקרקעין תוצאות ב
תוצאות המרכזים של רשות מקרקעי ישראל מתפרסמות לרוב בין שבוע לשבועיים מהמועד האחרון להגשת הצעות
נכסים ומקרקעין
במרבית המקרים, במכרז רשאים להשתתף אזרחים תושבי ישראל, תושבים חוזרים בעלי אישור מתאים, תושבי חו"ל בעלי אישור על פתיחת תיק עלייה
בעל עסק, בוא להגדיל את העסק שלך עם GOVO מכרזים הזדמנות חד פעמית ולזמן מוגבל! מאות הזדמנויות עסקיות חדשות כל שבוע תוצאות מכרזי מקרקעין מגדירות את הזוכים במכרז, כאשר לאחר מכן עליהם לחכות לקבלת תשובת המרחב ושובר התשלום, ולפעול בהתאם לחוברת המכרז
עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, בתיאום מראש, וכן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה

מכרזי מנהל

התהליך כולל את קליטת המבנה ופרטי הדירות והמשתכנים, וחתימת חוזי חכירה פרטניים.

6
רשות מקרקעי ישראל
קהלי היעד של הרשות מגוונים: החל מקבלנים ויזמים הנדרשים לרשום צו בית משותף והצהרה על אכלוס דיירים בבניין הנמצא בניהול הרשות, חקלאים אשר חוכרים את אדמות המדינה לעיבוד חקלאי בנחלות ובמשקי עזר, רוכשים פרטיים הנרשמים למכרז על קרקע לבנייה עצמית, חברות משכנות האחראיות על דיור ציבורי, ועוד
רשות מקרקעי ישראל
בין היתר, מחלקת התכנון ברשות מקרקעי ישראל פועלת במספר היבטים: איתור שטחים לתכנון שימושי קרקע מניבים ברחבי הארץ, מתן הרשאות ועריכת התקשרויות לחברות מתכננות וחברות סקר, לצד בדיקות היתכנות, הנחיה וליווי של תכנון סטטוטורי באמצעות חברות מתכננות, לקיחת חלק במציאת פתרון לחסמים, השתתפות תקציבית בפרויקטים של רשויות מקומיות, הפקת דוחות ביצוע וקביעת יעדי ביצוע ותחזית להשלמה, ייצוג הרשות בוועדות תכנון ארציות, מחוזיות ומקומיות ובפורומים הרלוונטיים לתכנון ברמה מקומית וארצית
רשות מקרקעי ישראל
בין היתר, המידע הרשום בספר הנכסים כולל נתוני בעלויות, שעבודים, התחייבויות, נתוני תכנון, עסקאות, הקצאות, רכישות, פיצויים, הפקעות