פורטל השופטים. שיחת פורטל:ישראל

כאן בא גם הציווי על טבילת כלים והגעלתם, על מנת להכשיר אותם כדי לחזק את דבריו הוא מספר להם משל, בו העצים מבקשים להמליך עליהם מלך ומחפשים אחר מנהיג בקרב העצים
בלעם נפגש עם בלק ומנסה לקלל את בני ישראל, אולם שלוש פעמים הוא נכשל בניסיון זה ואומר ברכה ושבח לישראל הנאומים בספר כתובים רובם בסגנון של תוכחה דתית, דומה לסגנון של

שופטים ט: משל יותם

לאחר השירה עוד שתי פרשיות קצרות: בראשונה מתואר כיצד קורא משה את השירה לבני ישראל ומתרה בהם פעם נוספת להקפיד לקיים את התורה.

30
ספר שופטים
התורה מסתיימת בתיאור גדולתו של משה וייחודו משאר ה
השבוע/כל הפרשות
בעונה זו הוחלפה כתבת התוכנית מאליסון הייסליפ ל
התפטרות מחמת מצב בריאותי והצגת אישור רפואי בדיעבד
הלכה פסוקה היא כי הוכחה זו נעשית על ידי הצגת אישורים רפואיים ואי אפשרות להמשיך להעסיקו במקום העבודה
יתרה מזו, השימוש בלשון מראה כי לא מדובר על אז סביר היה למצוא למשל את בטקסט בסופו של החלק, מופיע קטע תוכחה על ההזנחה של כיבוש הארץ, הנאמר על ידי מלאך ה', העולה אל העם מן ה אל הבוכים
גם ב פוגע הרעב, ו פוקד על בניו ללכת למצרים לאסוף אוכל שכם בן חמור "נשיא הארץ" חוטף את בת יעקב ו אותה

שופטים ט: משל יותם

הפרשה היא חלק מרצף הפרשות בתחילת ספר במדבר העוסקות בהקמת מחנה ישראל ובהכנות לנסיעה מ אל.

13
שופטים ו
פרשה זו, עוסקת בחלק הראשון של חיי
שופטים ו
הפרשה מסתיימת בתיאור השחיתות המוסרית שעלתה בעולם, ועל התקווה שהביאה הולדתו של נח, שכן נח "מצא חן בעיני ה'"
The Voice (ארצות הברית)
לדעתם של פרשנים חדשים, כוונת חז"ל בעניין זה כי הספר נכתב על ידי שמואל ותלמידיו, ולאו דווקא על ידי איש אחד