רופא תעסוקתי כללית. אישור מרופא תעסוקתי

כדי לעשות סדר בדברים, ראוי שנתחיל דווקא מהסוף להתחלה במצב זה, אין חובה על המעביד לשמור לעובד על זכויותיו כפי שהיו קודם לפגיעה או לשינוי במצבו הרפואי ואנו לא דנים כעת בסוגיה של רשלנות מעביד לפגיעה והעובד לא יוכל לטעון למשל להרעת תנאי עבודה
ואז, העובד נפצע במסגרת עבודה או מחוצה לה וכתוצאה מאותה פגיעה השתנה מצבו הרפואי כך שהנו מוגבל לבצע את תפקידו באותם תנאים זאת משום שיש ביכולתו לקבוע את היקף אובדן כושר העבודה של העובד, האם חלקי או מלא

אישור מרופא תעסוקתי

סמכות אחרת ששמורה לרופא תעסוקתי בלבד הנה, יכולתו לקבוע שהעובד מסוגל להמשיך לעבוד אך בכפוף למגבלותיו ולכן על המעביד לעשות כל שביכולתו למצוא תפקיד חלופי לעובד.

אישור מרופא תעסוקתי
העובד זכאי לתנאי שכר התלויים בין היתר בהיקף משרתו
אישור מרופא תעסוקתי
ככל שהיקף המשרה גבוה יותר כך גם שיעור השכר
אישור מרופא תעסוקתי
משמעות אישור זה מחילה על המעביד חובה לא פשוטה שהרי ייתכנו מצבים בהם לא יוכל למצוא תפקיד חלופי לעובד חרף רצונו לכך וזאת בשל טיב עיסוק החברה
כיצד יוכל לשמור על זכויותיו? האם העובד זכאי להתפטר ולהיחשב כמפוטר? כך או כך, אישור מרופא תעסוקתי לא תמיד עולה בקנה אחד עם רצון העובד האם חלה החמרה במצבו הבריאותי, כן או לא
במילים אחרות, קיים יחס ישר בין גובה השכר לבין שיעור המשרה

אישור מרופא תעסוקתי

מה המושג בכלל של אישור זה ומהן השלכותיו? מכל האמור דבר אחד בטוח והוא, שתפקידו של הרופא תעסוקתי הנו חשוב ביותר להמשך עבודתו של העובד ולמיצוי זכויותיו מול גורמים שונים.

אישור מרופא תעסוקתי
ראינו גם את מורכבות העניין לגבי המעביד שאמור לפעול בהתאם לקביעותיו של הרופא התעסוקתי, ואולם לא פעם הדבר עומד בסתירה נוכח טיב העיסוק של המפעל ותנאי העבודה בו
אישור מרופא תעסוקתי
לא פעם אנשים ממהרים להגות בפיהם את המונח "רופא תעסוקתי", "אישור מרופא תעסוקתי" בהקשרים שונים, אך מה הדין של מונחים אלו? נקודה נוספת שכדאי לדעת הנה, עובד שלגביו קבע רופא תעסוקתי שהנו יכול להמשיך לעבוד אך בהיקף משרה נמוך יותר, מאבד למעשה את הזכויות שהיו לו קודם
אישור מרופא תעסוקתי
וכך קורה, שהמעביד והעובד קבעו ביניהם מסגרת של זכויות וחובות כשהם מלאי מוטיבציה ואמונה שיצעדו יחדיו לעד