גלגל הצבעים. תאוריית הצבעים של גתה

הלבן והשחור המייצגים את האור והעדרו הכרחיים ליצירת הצבע, כשהצבע הצהוב הוא הקרוב ביותר ללבן, והכחול לשחור ובאופן כללי כל הצבעים נוצרים מערבוב מסוים של ניגודים, כך הצהוב והכחול יוצרים ירוק תכנים אחרים שנוצרו באתר זה ומתפרסמים בו בלא שמצויין עליהם במפורש אחרת - כל הזכויות עליהם שמורות ל בע"מ, חל"צ, מלכ"ר , המכון מעניק רשות לשימוש אישי לא מסחרי ולא ציבורי בתכנים אלו
קיימים גם גלגלי צבעים המבוססים על שלושה צבעי יסוד שונים כמו גלגל צבעים המבוסס על הצבעים אדום ירוק וכחול , וכן כאלו המכילים ארבעה צבעי יסוד גתה התייחס לקבוצות של צבעים ותכונותיהם המשפיעות על הרגש וגורמות לתחושות שונות אצל כל אדם

תאוריית הצבעים של גתה

היסטוריה של גלגל הצבעים גלגל הצבעים של ניוטון עושה אנלוגיה בין צבעים לתווים מוזיקליים, כך שתדר כל צבע אנלוגי לגובה הצליל בסולם מוזיקלי.

19
תאוריית הצבעים של גתה
לרוב נהוג לשרטט את הצבעים כאשר הצבע האדום נמצא בזווית של 0 מעלות כלומר - מצד ימין, או 'בשעה 3' , ויתר והצבעים מסודרים בהדרגה אחריו, עם , בהתאם לתחום התדרים שלהם בספקטרום הנראה
גלגל הצבעים
ניתן להציג בגלגל צבעים גם את הצבעים הנוצרים בין ערבוב כל צבע יסוד והצבע המשני שלידו, וכך ליצור את ששת הצבעים השלישוניים וכאשר יערבבו את כל הצבעים יחד יצא שחור, ניתן לחלק את גלגל הצבעים לשני חצאים על מנת להפריד בין הצבעים החמים האדומים, הצהובים וחלק מהירוקים לצבעים הקרים הסגולים, הכחולים וחלק מהירוקים
תאוריית הצבעים של גתה
כך ניתן לראות את הצבע ה בין הצהוב והאדום, את ה בין הכחול והצהוב, ואת ה בין האדום והכחול
לבין צבעים , אשר מנוגדים לפיזיולוגיים והם תופעה חיצונית והדרך בה האדם חווה אותם קשורה להשפעתם של תנאים חיצוניים אשר מושפעים מאור וצל ה, הצהוב- וה הם צבעים המעוררים תחושות של מהירות, חיות וכמיהה ולכן הם מוגדרים כחיוביים, בעוד שה, ה וה הם צבעים המבטאים חוסר מנוחה ו ולפיכך הוא הגדיר אותם כחלק מהצד השלילי ב
גתה החל לחקור את תופעות הצבע בשנת 1790 בערך, ומטרת מחקרו הייתה, בין היתר, לשמש כחומר תאורטי עליו יוכלו לבסס את טכניקת ה שלהם שלישית, פרש את המרחק הרדיאלי של מרכז המסה של שני הצבעים ממרכז המעגל כרוויה של הצבע, ואת המיקום האזימוטלי של התו המתקבל על המעגל כצבע של התערובת

תאוריית הצבעים של גתה

.

20
תאוריית הצבעים של גתה
אחד הציירים הראשונים שעשו שימוש בתאוריה של גתה הוא
גלגל הצבעים
יתכן וישנם תנאים נוספים ראה
תאוריית הצבעים של גתה
שנית מצא את ה-barycenter מרכז מסה של שני הצבעים המשוקללים בצורה שונה
לכן, גלגל הצבעים של ניוטון הוא חיזוי של מודל הצבעים המודרני CIE 1931 color diagram גתה מבחין בתופעה המכונה "מיזוג אופטי" בה שני פסי צבע צרים בגוונים וצהוב נראים כ במבט מרחוק
כאשר השחור, המייצג את הצל, משאיר את העין במצב מנוחה, ואילו הלבן, מעורר את פעילותה ומייצג את האור החישוב של ניוטון את הצבע המתקבל כרך בשלושה שלבים: ראשית, סמן את שני הצבעים על גלגל הצבעים, ולידם כתוב את משקלו של כל צבע

תאוריית הצבעים של גתה

הזליגה ה של הצבעים והפיכתם למעין משטח אחיד, מהווה חלק מהבסיס לטכניקות הציור ה וה.

28
גלגל הצבעים
תאוריית הצבע חוקרת את דרך ה של ה האנושית המאפשרת את ההתאמה בין המוח לעולם
גלגל הצבעים
הציור המופיע בצד שמאל הוא טעות כיוון שבעצם הצבעים במחשב מסתכמים ולכן כחול וצהוב לא יהפכו לירוק
תאוריית הצבעים של גתה
צבעים נוספים הם צבעים המהווים את הצבע הבסיסי והקבוע של החומר, וכל שנדרש כדי לראותו הוא נוכחות של