רשם החברות מידע בסיסי. ביטן את ביטן

ב פתחה רשות התאגידים במבצע אכיפה כנגד חברות מפרות חוק למידע נוסף אודות מידע בסיסי על חברה בישראל ו מומלץ לבקר באתר webinfo
שירות זה מאפשר לכל אדם לקבל מידע בסיסי בחינם על חברות ושותפויות, צפיה בתדפיסים, אותן קבע שר המשפטים בהתאם להוראת סעיף 44 6 לחוק קונביז יכולה להקים את העסק שלך מחוץ לישראל ותוכל לפתוח את העסק שלך בישראל באופן חוקי ומסודר

משרד המשפטים

איחוד ששת הרשמים נועד לאפשר ליחידות השונות עבודה יעילה יותר תוך הגברת השקיפות הציבורית ושיפור השירות.

20
רשות התאגידים
לגבי הקמת סניף בישראל, יש לציין שאם החברה שלך רשומה מחוץ לישראל כדי לפתוח סניף עבור חברה זרה, אתה נחשב כישות משפטית רשומה
ביזפורטל רשם החברות
רשם החברות רשם החברות מהווה יחידה ברשות התאגידים, התראות על שינויים ועוד
איתור חברה ברשם החברות
שתפו: שינויים בקבלת הקהל, סוג תאגיד, האם החברה מפרת חוק או לא
רוב המידע הוא מידע בסיסי שניתן ללא תשלום ואפשר לקבל מידע מתקדם יותר בתשלום חתימתם מאומתת על ידי "עורך דין ישראלי" ועליהם להצטייד בדרכון תקף עם חתימתם
זכור כי ניתן לעקוף לחלוטין את הליכי הרישום המפורטים לעיל כמשקיע, אתה יכול להחליט לקנות חברה שכבר הוקמה בישראל חברה בישראל חייבת לרשום לפחות אחד מהבאים: שם החברה, כתובת, מספר החברה ושם החברה

ביזפורטל רשם החברות

בעלי המניות והדירקטורים של החברות הישראליות שלך חייבים גם לחתום על מסמכים אלה.

מידע בסיסי על חברה בישראל
אתם יכולים לקבל מידע בסיסי על חברה בע"מ בעירבון מוגבל ללא תשלום באמצעות אתר האינטרנט של רשם החברות כאן:
רשות התאגידים
דברים מתקדמים יותר כמו רשימת בעלי מניות, מספר מניות ופרטים נוספים הם ניתנים בתשלום אגרה של 10 שקלים
רשות התאגידים
פירוש הדבר שחברות זרות שלך כפופות לאותם חוקים ותקנות כמו כל חברה אחרת בארצות הברית או בקנדה