האימפריה הבריטית. חללי האימפריה הבריטית בארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה

הבניין נהרס, מכונות ה עלו באש, ורבים נפצעו יתר על כן, קבורת החללים בבית הקברות שהקימה הוועדה הייתה חובה, ונאסרה החזרת גופות החללים למולדתם
In Palestine, Britain was presented with the problem of mediating between the Arabs and increasing numbers of Jews In 1496, King , following the successes of and in overseas exploration, commissioned to lead a voyage to discover a route to Asia via the North Atlantic

האימפריה הביזנטית

הייתה זו מפלתו הצבאית הראשונה של ה.

Category:Knights Commander of the Order of the British Empire
The convention of has been retained in much of the former empire
המנדט הבריטי
The in 1757, in which the British defeated the and his French allies, left the British East India Company in control of and as the major military and political power in India
האימפריה הביזנטית
Britain again deployed its armed forces to the region, intervening in , and , though on these occasions with American approval, as the new Prime Minister 's foreign policy was to remain firmly aligned with the United States
British attention then turned towards Asia, Africa, and the Pacific לתאריך המקובל שבו רואים את קיצה של האימפריה הרומית המערבית — 476 — לא היה הד ממשי במזרח
ב-, התיסכול שנגרם עקב דחייתו של הקמת בית לאומי ל הוביל את חברי , אשר תמכה בהפרדת אירלנד מהממלכה המאוחדת וזכתה ברוב המושבים האיריים ב ב, להקמת ב, בו הוכרזה עצמאותה של אירלנד רומאנוס היה הראשון בשורה של שליטים נבונים שבתקופת שלטונם התרחבה הקיסרות לבלי היכר

המנדט הבריטי

On 6 February 1840, Captain and around 40 Maori chiefs signed the.

12
האימפריה הבריטית
Now at peace with its main rival, English attention shifted from preying on other nations' colonial infrastructures to the business of establishing its own overseas colonies
המנדט הבריטי
מבין הסך הכולל היו 561 חיילים שמתו עקב פעילות בלתי-מלחמתית
קפריסין הבריטית
מושבות שמעבר לים הותקפו ונכבשו, כולל אלו של הולנד שסופחו על ידי נפוליאון ב-