خالد المصلوخي. سناب خالد المصلوخى ـ رابط سناب خالد المصلوخى

Haplogroups in red are predicted
In the haplogroups column, haplogroups in green are confirmed by SNP testing The color coding of STR marker names is explained

سناب خالد المصلوخى ـ رابط سناب خالد المصلوخى

DYS435 E1b1a 1 451777 Yamama.

22
سناب خالد المصلوخى ـ رابط سناب خالد المصلوخى
This page displays Y-Chromosome DNA Y-DNA STR results for the project
سناب خالد المصلوخى ـ رابط سناب خالد المصلوخى
Y-DNA STR markers change mutate often enough that most men who share the same STR results also share a recent paternal lineage
سناب خالد المصلوخى ـ رابط سناب خالد المصلوخى
The columns display each project member's kit number, paternal ancestry information according to project settings, the paternal tree branch haplogroup , and actual STR marker results
You may learn more about Y-DNA STRs on the learning page Kuwait J-BY9577 13 23 14 11 13-19 11 18 11 13 11 30 354 IN68702 ALKHALIFAH Unknown Origin T-M70 13 23 14 9 12-16 11 12 11 13 13 29 18 9-9 11 13 26 14 19 32 11-13-16-17 10 10 23-23 16 14 16 18 34-38 11 9 11 8 17-17 8 11 10 8 11 9 12 20-20 15 10 12 12 14 8 11 22 19 15 11 12 13 10 11 12 8 33 16 8 17 12 25 28 19 11 12 11 13 13 9 12 11 10 11 12 30 11 14 21 14 10 11 18 15 17 8 22 14 12 15 26 12 21 19 10 12 17 9 12 11 355 663439 M
Kuwait J-M267 12 23 14 11 13-18 11 17 11 13 11 29 18 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-17 10 10 22-22 14 15 18 18 33-35 12 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 17 10 12 12 15 8 13 24 20 14 12 11 14 12 12 12 11 35 15 8 15 12 26 27 20 13 12 12 11 13 9 12 11 10 11 11 29 11 13 22 15 11 10 21 15 20 10 24 15 11 15 24 12 21 18 9 15 17 9 11 11 393 271365 K Kuwait J-FGC4415 12 23 14 11 13-18 11 17 11 13 11 29 18 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-17 10 10 22-22 14 15 18 18 33-35 12 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 17 10 12 12 15 8 13 24 20 14 12 11 14 12 12 12 11 35 15 8 15 12 26 27 20 13 12 12 11 13 9 12 11 10 11 11 29 11 13 22 15 11 10 21 15 20 10 24 15 11 15 24 12 21 18 9 15 17 9 11 11 394 M7078 Turkey Saab Kuwait Kuwait J-M267 12 23 14 11 13-18 11 17 11 13 11 29 20 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-17 12 10 22-22 14 15 17 17 33-34 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 13 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 24 21 14 12 11 14 12 12 12 11 35 15 8 15 12 26 27 20 13 12 12 11 12 9 11 11 10 11 11 29 11 13 22 15 11 10 20 15 20 10 24 15 11 15 22 12 21 18 9 15 17 9 11 11 395 M6437 AL-Onizan Saudi Arabia J-BY69807 12 23 14 11 13-19 11 0 0 0 11 0 18 9-9 11 11 26 14 20 25 14-14-17-17 10 9 22-22 14 14 18 18 35-35 0 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 26 21 14 12 11 13 11 12 12 11 396 M8978 Sultan A It uses the classic format

سناب خالد المصلوخى ـ رابط سناب خالد المصلوخى

Unknown Origin E-M2 13 23 15 10 15-16 11 12 12 14 11 32 17 8-10 11 12 25 14 21 28 13-16-16-16 9 10 19-19 14 14 14 20 34-36 11 12 8 8 16-16 8 10 10 8 9 10 12 21-22 18 11 12 12 17 7 13 26 22 13 12 13 13 10 11 11 11 444 M9092.

11
بلدية العلا تدعو 773 مواطناً لاستكمال إجراءات منحهم
سناب خالد المصلوخى ـ رابط سناب خالد المصلوخى
بلدية العلا تدعو 773 مواطناً لاستكمال إجراءات منحهم

بلدية العلا تدعو 773 مواطناً لاستكمال إجراءات منحهم

.

30
سناب خالد المصلوخى ـ رابط سناب خالد المصلوخى
سناب خالد المصلوخى ـ رابط سناب خالد المصلوخى
سناب خالد المصلوخى ـ رابط سناب خالد المصلوخى