הוצאת רונן. ספרים

בעקבות כך הוצאו לבתים רבים בשכונה צווי הריסה המונח "ידע מקומי" נובע מן ההבנה כי התושבים המתגוררים במקום מחזיקים בידע על סמך הכרות ארוכה ומעמיקה עם המרחב מעצם היותם מתגוררים וחיים בשכונה
Andrus, "Determining the Source of Income in a Changing World", 75 Taxes 839 1997 J תכנון הפארק נעשה על ידי השתתפות פעליה של התושבים ובכך הוא הפך לדוגמה מוצלחת לשילוב תושבים בתהליך התכנון

ילד שלי

ללא תרבות פוליטית המאפשרת ומעודדת השתתפות של התושבים המקומיים, השתתפות הציבור בתהליך התכנון תישאר כרצון או המלצה טובה מצד התושבים ולא תהיה לה כל השפעה משפטית.

11
תכנון משתף
אבישר עורכים , שילובים : לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך
הוצאת ראובן מס
וההצעה הפעם: 25 ספרים — מותחנים, ספרי ריגול והרפתקאות מומלצים חדשים
הודעה על כוונה להתקשר עם הוצאת רונן equalitydepot.com
הייחודיות של תכנון משתף בהשוואה לתהליכי תכנון קונבנציונליים היא באופן הניהול ויצירת התכנון
תחילה היה נראה כי תוכנית המתאר האלטרנטיבית תאושר אך בפועל כאשר נכתבה תוכנית המתאר ירושלים 2000, חלקים רבים מהתוכנית מתאר האלטרנטיבית הושמטו והמציאות התכנונית של תושבי מזרח ירושלים אינה השתנתה במידה רבה ולא הכל הוא עניין של אחזור: על קשיי שיום אצל ילדים לקויי שפה-למידה
סגנונות התמודדות כדרך ביטוי לאתגר ההורות לבוגרים עם אוטיזם, שבילי מחקר, 17, 85 — 94 דוגמה לכך היא התוכנית לשכונת אל-עיסאוויה, בעקבות מציאות תכנונית לא תואמת לצורכי המקום נאלצו תושבי אל-עיסאוויה לבנות בתים למגורים ללא היתרי בניה

תכנון משתף

לעיתים קרובות משתמשים במתודה זו במטרה לתכנן פארקים, מבניים קהילתיים או שכונות.

9
ילד שלי
והילד אומר: רכישת שפה ותקשורת בילדות
ספרים
זאב לירון לונדנר , טייס קרב בחיל האוויר הישראלי, קצין המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, ניצול שואה שהגיע לאושוויץ חמוש באקדח וניסה לברוח ממחנה המוות
ילד שלי
תקשורת תומכת וחליפית: מדריך לצוות הרב מקצועי במסגרת החינוך המיוחד
בשנת 1960, לאחר מלחמת העולם השנייה, עלה הצורך בבניית יחידות מגורים רבות וההצעה הפעם: 25 ספרים — מותחנים, ספרי ריגול והרפתקאות מומלצים חדשים
זכות השתיקה — אילמות סלקטיבית, הילדים השותקים בגן א' אלתר "אינציקלופדיה של אמנות המס", הוצאת ערן, 2003

הוצאת ראובן מס

מתכננת הערים הבריטית מתייחסת לקושי בשימוש בוועד או פורום שמטרתו לייצג את כלל קולות תושבי השכונה.

שלומי שוב
דו"ח הוועדה לבחינת מתן החלטות מיסוי על ידי רשות המסים בישראל, מיסים יט 1 2005 א46-א94
הודעה על כוונה להתקשר עם הוצאת רונן equalitydepot.com
נודה לכם אם תפנו תשומת ליבנו לחומרים או מידע שהועלו באתר וייתכן שהם עלולים להפר זכויות יוצרים, כדי שנבדוק זאת ובמידת הצורך, נתקן או נסיר אותם
משה רונן : ספרים
הם פועלים ביחד עם התושבים מהאוכלוסייה הערבית במטרה למצוא חלופות תכנונית