הנביא יחזקאל. יחזקאל (שיר)

מה שאומר שהוא היה מהאליטה של העם ארץ ישראל של יחזקאל מתחילה בצפון הרחוק, מן הור ההר שליד מפרץ אלכסנדרטה של היום, מערבה, דרך חתלון, לבוא צדדה, כולל את הערים חמת, ברותה, סבריים עד חצר עינן שבפינה הצפון מערבית של הארץ המובטחת
לאחר הניצחון הראשון של בבל על מצרים, על נהר פרת, בוטל השלטון המצרי על אזור הצפון דוד הכהן עירב בנושא את אשר ווידא כי מקורם הוא אכן בקבר יחזקאל ובמשך עשר שנים הוברחו כל האריחים מן הקבר לידיו של הכהן בטענה שהם בסכנה ומקומם בירושלים

יחזקאל (שיר)

אמר אלו בני אדם שאין בהן לחלוחית של מצווה.

30
חזון העצמות היבשות
בדברי יחזקאל מרובים החזונות שהוא חוזה: הוא רואה "מעשה מרכבה" שמתאר על דרך הסוד את המתרחש בשמיים ואת דרכי ההנהגה של ה'
קבר יחזקאל הנביא
מעמדו הפוליטי של הנביא יחזקאל
המקדש על פי יחזקאל שונה מתיאור המקדש במסכת מידות בתיאור העזרות ובסימטריה הריבועית שלו
הוא רואה את העצמות היבשות לובשות עור וגידים הוא טס לירושלים, הוא רואה בחזונו את הזקנים, במדור סתרים בבית המקדש, עובדים עבודה זרה
נבואות יחזקאל פרק זה דורש והילדים עמדו בשתי שורות לשני עברי הקבר ובכלות החזן את התפלה אמרו ""

ספר יחזקאל

יש הבדל בתוכן נבואותיו לפני החורבן ולאחריו: עד לחורבן הוכיח יחזקאל את יהודי הגולה על חטאיהם.

קבר הנביא יחזקאל בסכנת הריסה
מבדיקות שנערכו לאריחים עולה כי הם ככל הנראה מן
ספר יחזקאל
כך, נוצר בעם היושב ב משבר ערכים: מדוע שינסו לחזור בתשובה אם ה' זוכר את חטאי אבותיהם ובגללם הם אלו שנענשים? לאחר התפילה היו שומעים דרשה מפי איש מכובד, חכם בתורה
ספר יחזקאל
המתפללים חולצים את נעליהם בהכנסם אליו
לפיכך נתנבא יחזקאל נבואות רבות הבאות להדגיש כי הגמול הינו אישי- כל אדם יישפט על פי מעשיו ולא על פי מעשי אבותיו, לטוב ולרע סידור זה מעיד על שלב עריכה נוספת, והוא שלב העריכה הכוללת של ספרי הנביאים
סוגיות של זהות, לאומיות, הגות והלכה עם סוגיות של תרבות וחברה יעלו בכנס דבריו אמורים לגרום לטלטלה ולזעזוע

יחזקאל

כד וְהָיָה יְחֶזְקֵאל לָכֶם לְמוֹפֵת, כְּכֹל אֲשֶׁר-עָשָׂה תַּעֲשׂוּ: בְּבוֹאָהּ-וִידַעְתֶּם, כִּי אֲנִי ה' אלקים — יחזקאל, כ"ד, כ"ב-כ"ד הכתוב מציין כי אין להתנהג כמתאבל על המת, לא לכסות את הראש, לא לכסות שפם ואיסור לאכול מלחמם של האחרים.

2
חזון העצמות היבשות
חלילה לאלוה, כותב רמב"ם, מעשות את נביאיו שוטים ומשוגעים, כאשר הם עושים מעשים בלתי מובנים
חזון העצמות היבשות
המילה המובילה בנבואה היא "רוח" המופיעה עשר פעמים בעשרה פסוקים
קבר הנביא יחזקאל בסכנת הריסה
בפרק יד 1 נאמר: "ויבוא אלי אנשים מזקני ישראל וישבו לפני"