דניאל בגוב האריות. דניאל

חלק מפתרונותיו התגשמו לעיני כול, וחלקם הם דברי לטווח ארוך דניאל מתפלל לאלוהים שלוש פעמים ביום ונתפס בעקבות הלשנה
ע"פ מדרש אחר דניאל כן היה בבקעת דורא באותו זמן, והוא זה שגרם לפירוק הפסל לפי הסברו, אלוהים מנה את מלכותו של בלשאצר והחליט לחלק אותה בין ו

דניאל

אמנם דניאל אינו נזכר בסיפור זה, אך לשני הסיפורים קווי דמיון רבים.

2
דניאל
נביא או חוזה בספר דניאל לא מצוין האם דניאל היה , כפי שמוזכר אצל נביאים אחרים, או שרק היה "חוזה", בתלמוד נאמר בדרך אגב שדניאל לא היה נביא, בניגוד לבני תקופתו , ו, לפיכך מובן מדוע ספר דניאל לא ממוקם בין ספרי הנביאים
דניאל בגוב האריות
אלוהי ישראל מוכר על ידי המלך וזוכה לכבוד רב
דניאל
דניאל מצליח לפתור כתב חידה שמופיע על כותל הארמון של , מלך בבל, בעת : "מנא מנא תקל ופרסין"
במלכות פרס ערך מורחב — לאחר שקרנה של פרס עולה, דניאל נעשה לאחד מחשובי המלכות בחצר הפרסית פתרונו של דניאל הוא שהפסל מסמל ארבע מלכויות — ראשו של הפסל הוא מלכות נבוכדנצר, ושאר חלקי גופו שלוש מלכויות נוספות
בספר מודגשת מאוד חוסר היכולת של דניאל להבין בעצמו את החזיונות - ככל הנראה כדי להדגיש שהעיסוק בעתיד הוא בלתי אפשרי בלי סיוע אלוהי ובכך מביע הכתוב את הסתייגותו מן העיסוק ב לא ניתנת לו אפשרות להתחרט על מעשהו, ושרי המלך לא נותנים לו להימלט מעונש

דניאל

יחד עם דניאל גדלו בבית המלך אך הוא היה המנהיג שביניהם.

27
דניאל בגוב האריות
תשובה 3 דניאל מאמין שאין הקב"ה נכלל ב"כל אֱלָהּ", והוא יכול להמשיך ולהתפלל כי אינו עובר כל גזירת המלך
דניאל
דמותו חז"ל מפליגים בחכמתו ואומרים כי הייתה שקולה לכל חכמת חכמי האומות, "אם יהיו כל חכמי אומות העולם בכף מאזנים ודניאל איש חמודות בכף שנייה לא נמצא מכריע את כולם? תשובות המפתח להבנת הפרק, לעניות דעתי, נמצא בדברי דניאל "ואף קדמך מלכא חבולה לא עבדית" בפסוק כ"ג, ובפירוש בעל המצודות: 'ואף לפניך המלך לא עשיתי דבר השחתה, וכאומר הנה בדבר התפילה לא ייחשב למרד, כי אני ואתה חייבים בכבודו'
דניאל בגוב האריות
עיקר המסר של דניאל הוא שהשלטון המוחלט הוא ביד אלהים לבדו
פסוקים אלו של תחינה לגאולת ישראל, שולבו בתפילות שב כינוי נוסף, שניתן לו בידי המלאך: "איש חמודות" , ,
נמצא שממה נפשך הוא צריך להמשיך להתפלל: או שאין כאן בעיה עם הגזירה, או שזו גזירת שמד שיש למסור את הנפש

דניאל בגוב האריות / אריה בודנהיימר

מלאך ה' נשלח לסגור את פי גוב האריות.

דניאל
לאחר מות נבוכדנצר נראה שקרנו של דניאל שוקעת, כיוון שבפעם הבאה שהוא מוזעק לפתור חלום הוא אינו נמצא בחצר ואינו מוכר בה, אלא נקרא לבוא ממשרה שולית
דניאל
סיפור זה הונצח בציור מפורסם של הצייר ההולנדי
דניאל בגוב האריות / אריה בודנהיימר
ואם יתעקש המלך ויאמר שגם הקב"ה נכלל, הרי יש כאן גזירת שמד להעביר את ישראל על דתם, ויש למסור את הנפש רמב"ם יסודי התורה פ"ה הל' ג', ד', שמדבר בפירוש על דניאל, וכן וכן הרמב"ן והר"ן על הרי"ף שבת מט