אגנדה 21. אג'נדה

רוב מוחלט של הדו"ח מדבר כמובן, בעיקר על נזקי 'ממשלת ישראל', 'התנועה הציונית', חברות ממשלתיות, גידול האוכלוסיה היהודית — בעיקר על ידי ילודה ועליה בלתי מבוקרות כבעייה כמובן וכד' אג'נדה 21, כל מי שמתעניין בקונספירציות עולמיות נתקל בה בהקשר כזה או אחר, בין אם זה חיסונים, התחממות גלובלית, מזון מהונדס גנטית, כמטריילס ועוד

אג'נדה 21 וה'קומופאשיזם' החדש

לפני שנה, הכנסת אישרה את חוק נציב הדורות הבאים, אשר אימץ את נושא פיתוח ברקיימא, כנושא מרכזי בסדר היום בבקרה שלו על הצעות חקיקה.

8
אג'נדה 21 וה'קומופאשיזם' החדש
אג'נדה 21
המטרה היא לחזק את הקיים תוך הגדלה של האוכלוסייה ביישובים, הגדלת הצפיפות וההטרוגניות החברתית
אג'נדה 21
על ביטול מהות הציונות, הכרוכה בהתיישבות, הפרחת השממה, חקלאות וכו'
כן יש שם גם סעיפים שהם יותר חברתיים כלכלים, אבל גם שם חלקם לא יעוררו ממש מחלוקת כמו חיבור אזורים בפריפריה לרכבת, או הגדלת המשאבים לבתי ספר באיזורים עניים מדובר על שטחים שיוכרזו מיועדים לשימור, ולא תהיה לאיש הזכות לעשות בהם משהו
מן האמור עולה כי, יש כאן יישום אורוולייאני מובהק של מושגים בעלי משמעות אחת המקבלים משמעות הפוכה, כך: הפוסט ציונות היא ה'ציונות' האמיתית; 'קיימות' ירוקה וסביבתית, פירושה תמיכה בריכוזיות כלכלית, שלטון גלובאלי בעל מאפיינים פשיסטיים, ריכוז אורבני של אוכלוסיית העולם בריכוזי מתכת, זכוכית ואבן ובגורדי שחקים; 'זכויות אדם' פירושם זכותם של מיעוטים להפר את זכויות האנשים שאינם משתייכים לאותו מיעוט; 'מיעוטים' פירושם אנשים שתמיד צודקים; שלום פירושו 'אוסלו', הסכם המנסח את משמעות השלום, מבלי שהמילה שלום תופיע בו בשום הקשר אופרטיבי; מכחיש השואה והטרוריסט מחמוד עבאס יוגדר 'מנהיג מתון'; נרצחיו ונרצחי הטרוריסטים הערביים יוגדרו 'קרבנות השלום' וכו' למעשה, בסין אי אפשר להביא ילד לעולם ללא רשיון מטעם השלטונות

אג'נדה 21 וה'קומופאשיזם' החדש

צימצום זכויות קנייניות בקרקע פרטית, עד כדי ביטולן, למען 'הקיימות', יאפשר רפורמה קיצונית בכל דפוסי ההתיישבות המוכרים לנו.

9
אג'נדה 21 וה'קומופאשיזם' החדש
בתגובה, לא היתה התייחסות לדבר מדברי דו"ח הצללים, וחוץ מנימה מתנצלת, וספק נעלבת, על שלא רואים גם את כל ההתקדמות שהושגה, ניתן למצוא בה אימוץ של עיקרון שיתוף הפעולה בין ממשלת ישראל לאירגונים הנ"ל, שכן : "…במשך השנה האחרונה, המשרד לאיכות הסביבה הזמין את ה — NGOs, קהילותמקומיות ורשויות מקומיות להגיש פרוייקטים לקידום יישום אג 'נדה 21, ברמההארצית והמקומית בהכנות לקראת ועידת יוהנסבורג
אג'נדה 21
מי ומה מסתתר מאחורי המסכה הציבור כולו תומך ב'קיימות'
מה אתה אגנדה 21
כך נוכל להתמכר למותגים, לעשרות ערוצי זבל, לפורנוגרפיה זולה, לאלימות, לכדורגל ולתרבות הרייטינג, לרטאלין, לקונצרטה ולסמים אחרים המופצים על ידי הממסד ברישיון, וכך 'היושבים במרומים' יוכלו להנדס את חיי כולנו, כשדעתנו מוסחת
בפרסום של האו"ם תחת הכותרת Global Biodiversity Assessment נאמר בין היתר כי: "זכויות הקניין אינן מוחלטות, כי אם מייצגות יחסים מורכבים ומשתנים בין שני גורמים או יותר, על מרחב וזמן" הכל כבר הוחלט ומיושם באמצעות מענקים
משמעות הסרטון ברורה: הזקנים שחיו חיים טובים חייבים לפנות את מקומם לצעירים, על מנת לאפשר 'מרחב מחיה' סביר בכוכב שלנו, לדור העתיד זכויות הקניין אכן לא מוחלטות, למשל מס הכנסה — המדינה נכנסת למשכורת שלי ולוקחת ממנה חלק , אין בזה שום דבר מהפכני

אג'נדה 21 וה'קומופאשיזם' החדש

.

12
מה אתה אגנדה 21
לא יפלא אם כן, שהמימון של כל האירגונים הללו מגיע בדיוק מאותם גורמים ומדינות התומכים ומקדמים את אג'נדה 21, כדי להגיע לשליטה עולמית, כשהם מסתתרים תחת מסכה אקולוגית
מה אתה אגנדה 21
כמובן שאין זה משנה לצורך העניין אם מדובר בשטחי מדינה או שטחים פרטיים המהווים קניין נדל"ני גמור של מאן דהוא
אג'נדה 21 וה'קומופאשיזם' החדש
של האו"ם, משנת 2009, הנוגע לעניין ההתחממות הגלובאלית ופליטת גזי חממה מזיקים, קובעים מנסחי הדו"ח, כי האדם הוא הבעייה, הוא המייצר את הגזים הרעילים והוא האחראי הבלעדי לבעיית ההתחממות הגלובאלית