אנגליה קרואטיה. נבחרת קרואטיה בכדורגל

13 8 2004 — 2013 16 0 16 6 2002 - 2015 20 0
15 2008 - 2018 15 0 20 9 1992— 2002 15 0

נבחרת קרואטיה בכדורגל

45 5 2002 — 2016 22 0.

17
נבחרת קרואטיה בכדורגל
36 3 2011 - 30 0
נבחרת קרואטיה בכדורגל
20 7 2006 - 18 0
נבחרת קרואטיה בכדורגל
16 6 2002 - 2015 20 0
20 7 2006 - 18 0
15 2008 - 2018 15 0 65 2 2007 — 2018 33 0

נבחרת קרואטיה בכדורגל

45 5 2002 — 2016 22 0.

28
נבחרת קרואטיה בכדורגל
29 4 2004- 2014 29 0
נבחרת קרואטיה בכדורגל
29 2007 - 2019 15 0
נבחרת קרואטיה בכדורגל
36 3 2011 - 30 0