ישיבת לפיד מודיעין. לפיד

הגישה ליישוב נוחה וניתן להגיע אליו גם באמצעות קווי תחבורה ציבורית שאגד מפעילה הבטחה חינוכית: הרוח הגדולה והחזון הם המובילים את המוסד בכל העשייה החינוכית, החווייתית והלימודית בישיבה
במקרה של סכנת חיים, זמן המחשבה והתגובה הוא קצר מאוד התנדבות עם הישיבה: שכבת י' כולה יוצאת לשעתיים של התנדבות עם המחנכים כל שבוע

ישיבת בני עקיבא לפיד מודיעין

תלמידים על הרצף הסוציו-אקונומי מכל הבחינות ממשפחות רווחה ועד משפחות עמידות.

18
ישיבת בני עקיבא לפיד מודיעין
תוכנית תיקון עולם פועלת לשינוי עמדות ויחסם של בני נוער כלפי אנשים החיים עם מוגבלות
ישיבת בני עקיבא מודיעין
בעשייה החינוכית שלנו אנו מרגישים כי אנו מובילים בגאון לפיד גדול של מסורת וחדשנות הבאה לידי ביטוי בגישה החינוכית, בתכנים הנלמדים, באופיו של הצוות ובפעילויות הנלוות ללימוד הסדיר
ישיבת בני עקיבא מודיעין
עמותת עדי מעניקה לילדים וצעירים עם מוגבלויות ברמות שונות, מענה רפואי ושיקומי ברמה גבוהה
המשלחת של פולין שכבת יא' נפגשה היום עם הרב שלום והמחנכים לטיש לפני פסח ביחד עם צבי ויזל
גם הבנים עברו סדנאות לפני בנושא זה כולם עם מוטיבציה גדולה ועשייה ברוכה

שיחה:ישיבת בני עקיבא לפיד מודיעין

.

תיקון עולם
לכן אנחנו מצווים לספר בחבורה לדור הבנים -"והגדת לבנך" מה בדיוק קרה שם בדרך שהם יחושו את הדברים
תיקון עולם
ציונות דתית: המשלבת תורה, ערכים, אהבת העם והארץ ביחד עם מצוינות לימודית מתגשמים בישיבה הלכה למעשה
ישיבת בני עקיבא מודיעין
בן שבת מוסיפה ומספרת על אישיותו הייחודית של בנה: "לא הופתעתי שהוא קפץ לעזור, זה מוטי — גיבור