תלוש שכר משרד החינוך. תלושי שכר משרד החינוך

בפברואר 2009 תוקן החוק והסדיר מחדש את מבנה תלוש השכר לעובדים צפייה בתלושי שכר קודמים 3
לפי העדכון האחרון, מתחילת 2013 על המעסיק להפריש 5% משכר העובד ו 5% נוספים לפיצויים מדובר בכסף שלנו ועם זאת אנו לא תמיד יודעים ומבינים מהו מבנה השכר החודשי שלנו, כמה מסים אנו משלמים, כמה ואנחנו מפרישים לקרנות וכיצד חושבה שורת הנטו

תלוש משכורת

לכל תעריף מודפסים תיאור התעריף וערכו.

30
תלוש שכר גמלאים
העדרויות כל עובד זכאי למכסת וחופשה
תלוש משכורת
צפייה בתלוש השכר עוד לפני שהגיע בדואר 2
תלושי שכר משרד החינוך
תלוש שכר שכר; תנאי עבודה; אופק חדש; משרות הוראה פנויות
ככל שיש יותר נקודות העובד ישלם פחות מס הכנסה יש לך שאלות על תלוש המשכורת שלך? טופס 101 דיגיטלי Supported browsers תלוש שכר קרן פנסיה מבטחים , גמלאים בעלי הכנסה נוספת צריכים לגשת למס הכנסה ולבצע תיאום מס
פשוט להבין כל פרט בתלוש שלך View previous pay slips 3

תלושי שכר משרד החינוך

מערכת תלושי השכר מאפשרת צפייה במידע הקשור לתלוש השכר: 1.

25
תלוש משכורת
קיראו בהרחבה על: ניכויי התחייבות במשבצת זו נכללים אותם ניכויים שהעובד הסכים שינוכו מתלוש השכר והם כוללים למשל: תשלומים לעירייה, ביטוחי בריאות פרטיים, ביטוח שיניים, החזרי הלוואות וגם תשלומים עבור שירותים ומוצרים שרכש העובד וניתן לשלם עבורם באמצעות תלוש השכר
תלוש משכורת
תעריפים במשבצת זו מודפסים תעריפים אחדים, כגון תעריף יום, תעריף שעה ותעריף נסיעות
תלוש משכורת
החוק קובע גם את דרך התשלום לעובד, מועד האחרון לתשלום השכר, , מתן קצבאות, ניכויים וכדומה