תקנות הבטיחות בעבודה. תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות

תקנות החשמל התקנת מובלים והתיול שבהם במתח שאינו עולה על מתח נמוך , התשס"ג — 2002 ק"ת 6210 התשס"ג 26 תקנות עבודת נשים הודעה על שהייה במקלט לנשים מוכות , התשס"א - 2000 ק"ת 6069 התשס"א 30
פרטי תחיקה נוספים המשרד להגנת הסביבה את דלתות החדר במפעל או בכל מקום עבודה אחר יש לסגור בצורה המאפשרת פתיחתן בקלות מבפנים

OSH

כולל גירסת הדפסה ; ,ועדות בטיחות ונאמני בטיחות, פעולה מונעת, מועצת המוסד לבטיחות ולגיהות תכנית בטיחות, מסירת מידע והדרכת עובדים, ממונים על הבטיחות.

2
חוקים ותקנות בבטיחות ובריאות בעבודה
תקנות הגנת הצומח הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים התשנ"ה - 1994 ק"ת 5633 התשנ"ה 19
OSH
תקנות הסדרת מקומות רחצה בטיחות בבריכות שחיה התשס"ד - 2004 ק"ת 6322 התשס"ד 15
תקנות הבטיחות בעבודה
תקנות הבטיחות בעבודה גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים , התשנ"ג 1992- ק"ת 5487 התשנ"ג, 17
תקנות החשמל התקנת מערכות אל-פסק סטטיות במתח נמוך התשנ"ג - 1993 ק"ת 5512 התשנ"ג, 30 תקנות החשמל מיתקני חשמל באתרים רפואיים במתח עד 1000 וולט , התשנ"ה - 1994 ק"ת 5629 התשנ"ד 6
תקנות עבודת נשים העדרות בשל טיפול הפריה ופריון התשנ"א - 1990 ק"ת 5303 התשנ"א 1990 ; ק"ת 5307 התשנ"א 212 תקנות שעות המנוחה השבועית עבודה במשמרות מס' 2 התשי"ב- 1952 ק"ת 278 התשי"ב, 1039

רשימת חוקים ותקנות הקשורים לבטיחות וגיהות בעבודה

תקנות שעות עבודה ומנוחה, התשט"ו 1955- ק"ת 497 התשט"ו, 548 ; ק"ת 788 התשי"ח, 1076 ; ק"ת 814 התשי"ח, 1693.

25
רשימת חוקים ותקנות הקשורים לבטיחות וגיהות בעבודה
תקנות רישוי עסקים סילוק פסולת חומרים מסוכנים התשנ"א - 1990 ק"ת 5298 התשנ"א 1990 , עמ' 22 ; ק"ת 5595 התשנ"ד 1994
רשימת חוקים ותקנות הקשורים לבטיחות וגיהות בעבודה
תקנות הקרינה הבלתי מייננת התשס"ט — 2009 ק"ת 6744 התשס"ט מיום 19
OSH
חוק הביטוח הלאומי נוסח משולב התשנ"ה - 1995 ס"ח 1522, התשנ"ה 210
תקנות חופשה שנתית קרנות חופשה , התשי"א 1951- ק"ת 204 התשי"א, 1610 ; ק"ת 752 התשי"ח, 404 ; קת 2116 התשכ"ז, 3436 תקנות החשמל מיתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך , התשס"ג — 2003 ק"ת 6226 התשס"ג 12
יש לך שאלות בנושא תקנות הבטיחות בעבודה? תקנות הבטיחות בעבודה בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מיתקן לחץ התשנ"ו 1995- ק"ת 5718 התשנ"ו 1995 ; ק"ת 5809 התשנ"ז 1997 תקנות ארגון הפיקוח על העבודה מסירת מידע והדרכת עובדים , התשנ"ט 1999- ק"ת 5996 התשנ"ט, 1141

חוקים ותקנות בבטיחות ובריאות בעבודה

חוק הגז בטיחות ורישוי , התשמ"ט - 1989 ס"ח 1286 התשמ"ט, ס"ח 1820 התשס"ב 3.

19
תקנות הבטיחות בעבודה
תקנות הבטיחות בעבודה עבודה על גגות שבירים או תלולים , התשמ"ו 1986- ק"ת 4934 התשמ"ו, 924
OSH
תקנות הבטיחות בעבודה מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה התש"ס - 2000 ק"ת 6052 התש"ס 28
תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות
תקנות הגנת הצומח קיום הוראות תווית אריזה , תשל"ז - 1977 ק"ת תשכ"ז עמ' 2628 ; ק"ת תשכ"ח עמ' 701 ; ק"ת תש"ל עמ' 1476 ; ק"ת תשל"א עמ' 1211 ; ק"ת תשל"ה עמ' 2399 ; ק"ת תשל"ו עמ' 996 ; ק"ת תשל"ז עמ' 22