היפופוטם. היפופוטם מלגשי

היפופוטם לאלומנה בשנת 1990, זוג חוקרים תיארו מין שלישי של היפופוטם מלגשי המכונה היפופוטם לאלומנה Hippopotamus laloumena; "לאלומנה" הוא כינוי מלגשי להיפופוטם
ב, האלה , שתפקידה היה להגן על ההיריון, הייתה בעלת ראש-היפופוטם משום שבמים בהם הוא שוהה כמות הצומח דלה, אין לו ברירה אלא לעזוב אותם לטובת איתור צמחים על פני היבשה, בעיקר צמחיית גדות

היפופוטם (סוג)

אביהן המשותף של שתי הקבוצות התפצל מסדרת מכפילי הפרסה לפני כ-60 מיליון שנה.

19
היפופוטם
היפופוטם מלגשי
מערכת העיכול של ההיפופוטם אינה יעילה כל כך, ובחלק ניכר בגלליו קיים חומר שעוכל חלקית ואשר מאפשר ליצורים רבים
היפופוטם (סוג)
איש אחד באותו כפר היה חייקן מעולה של בעלי חיים רבים וכאשר התבקש לחקות את קולו של ה"קילופילופיטסופי" הוא השמיע רעשים דומים מאוד לזה של ההיפופוטם, אף על פי שלטענתו הוא מעולם לא עזב את האי ולא ביקר באפריקה
Kh1 Qh4 0—1 Notes by John B כהגנה נוספת מפני השמש, מפריש חומר שצבעו
בריצה למרחקים קצרים הוא מסוגל להגיע למהירות של 40 , מהר יותר מ אולימפי אבותיהם של היפופוטמים אלו, אולי היו מלכתחילה בגודל מלא בדומה למין האפריקני עד שהתכווצו בתהליך של

היפופוטם מלגשי

במהלך ליחוך העשב הם יאכלו גם צמחים אחרים, אולם אלו הם רק מרכיב משני בתזונתם.

24
היפופוטם
בשנת 1902, פקיד של הממשל הקולוניאלי טען כי הסיפורים אשר שמע באזור ההררי של האי מתאימים רק עבור חיה כדוגמת ההיפופוטם ועל כן לדעתו ההיפופוטם היה נפוץ עדיין באי עד 1878 לכל המאוחר
היפופוטם מלגשי
ההיפופוטם הוא מין מהנדס מערכת אקולוגית
Hippopotamus Defence
מינים נוספים של פרסתנים גדולים נכחדו בתקופת הברזל מנוף ארץ ישראל, ללא עדות לשינוי אקלימי משמעותי