אליעזר פישמן. הזיכרון הסלקטיבי של אליעזר פישמן

האם הידידות הגדולה היא שהובילה להלוואות בסכומים לא ידועים שקיבלה חוות שקמים מאיש העסקים שהפך להיות מבאי ביתו של שרון? אפנה בהקשר זה לסעד כפי שהוגדר על ידי הנאמן בבקשתו: " בית המשפט מתבקש בזאת להורות כי הדירקטורים שמונו מטעם הח"מ, בתוקף תפקידו כנאמן לנכסי החייב
את משפחת פישמן ייצג בעסקה עו"ד יריב הראל בשנת הורשעו חברת "הנדימן - עשה זאת בעצמך" ומנהליה, בהם פישמן, בהעסקת עובדים ביום המנוחה השבועי בניגוד ל

קבוצת פישמן

בשנת השתלט פישמן על עיתון "", לאחר מות שותפו.

1
אליעזר פישמן
לכל אחד מאלה זכויות וחובות משל עצמו ואין לערב ביניהם
הזיכרון הסלקטיבי של אליעזר פישמן
באוגוסט הגישה בקשה להכריז על פישמן כ בגין חוב העולה על 196 מיליון ש"ח למס הכנסה, ולממש את נכסי ונכסיו של אליעזר פישמן לכיסוי החוב
פישמן רשתות
אחת החברות, "פישמן רשתות בע"מ" טענה בנוסף שהנטל להוכחת זכות העיון המבוקשת מוטלת על הנאמן, נטל שלא הורם
המשפט ארך 5 שנים, ובסיומו זוכה פישמן במשבר בבורסה התל אביבית בשנת , שנבע מ, התמוטטו קרנות הנאמנות לאחר הנפילה בשווי נכסיהן בבורסה
הואיל והוא שולט באמצעות חברותיו גם בכבלים ובערוצי טלוויזיה הרי הוא למעשה טייקון התקשורת הגדול במדינה, פרט אולי לנוני מוזס ניתן נגד החייב צו לכינוס נכסיו ועו"ד בנקל מונה למנהל מיוחד ובהמשך הוכרז החייב פושט רגל והמנהל המיוחד מונה לנאמן לנכסיו

הזיכרון הסלקטיבי של אליעזר פישמן

המועד להגשת התגובה חלף וזו לא הוגשה משכך עתר הנאמן למתן הכרעה בבקשה על יסוד כתבי הטענות אלא אם בית המשפט יסבור שיש צורך לקיים דיון במעמד הצדדים.

17
משפחת פישמן מכרה את הווילה בסביון ב
לאחר ששרון התמנה שר החקלאות " הוא הרבה להתייעץ אתו בנושאים חקלאיים ולהיעזר בידע הרב שלו בכל הקשור להערכות חשבונאיות לגבי תשומות כלכליות"
משפחת פישמן מכרה את הווילה בסביון ב
כמו כן, לפי ההסדר, יפעלו הנאמן ועו"ד שלום גולדבלט, המייצג את פישמן, למכירת דירה שבבעלות הזוג פישמן בברלין במחיר גבוה ככול האפשר
משפחת פישמן מכרה את הווילה בסביון ב
לאחר מכירת הנכס תשלם טובה חלק יחסי מדמי השכירות לקופת פשיטת הרגל
הוא יכול לדקלם בשעת בוקר מוקדמת ובשעת לילה מאוחרת כמעט כל נתון שיבקשו ממנו: שערי מטבע בעולם, מאזני חברות, שערי מניות בישראל ובוולסטריט, מצב חשבונות בנקים, ריכוז זכות וחובה על הלוואות שלקח, נזילות של חברות שבבעלותו ועוד בנוסף, עסקינן בחייב שהיקף חובותיו עצום ואף לגישתו לאחר מימוש הנכסים יעמוד החוב על סך של כ-1
אליעזר פישמן לאחר כמה כישלונות בניסיונות לרכוש עסקים שרצה תפס את החשיבות של התקשורת בעסקים ככל שהמחוקק היה סבור שמשעה שמונה בעל תפקיד שמחזיק במניות החייב בתאגיד, הוא זכאי לקבל מידע עודף לעומת בעל מניות רגיל, היה הדבר נקבע במפורש בחקיקה

פישמן רשתות

חברות אלה מוזגו כולן לתוך ערוצי זהב, ובשנת מוזגו סופית ל-.

פשר 3642
גם אם נכונה הטענה, אין בה כדי להכשיר המשך עירוב פסול זה
הזיכרון הסלקטיבי של אליעזר פישמן
אחזקות קירור בע"מ" ו"נכסי צוף בע"מ" להלן: " החברות"
קבוצת פישמן
בהקשר זה מפנות החברות לבקשה אחרת שהגיש הנאמן, בקשה 44, שבה הוא מבקש לאפשר לו לחקור בין היתר את נושאי המשרה בחברות