המילה הכי ארוכה בעברית. הרכב אותיות ותיבות במקרא

בגרמנית קיימות במקרים רבים, לצד מילים "בינלאומיות" שרובן הגיעו מ, בעיקר דרך הפילטר של ה , מילים גרמניות מקוריות המשמשות לציון אותו
רוצה ליהנות ממורפיקס ללא פרסומות? כמו כן ה וחלק מה מדברים ב גרמני

שיחה:ויינה אלטונן

לדוגמה: Mikrofon, Geografie, Panter, Tunfisch, Differenzial, Jogurt, Spagetti, Schikoree, Portmonee.

7
גרמנית
• צפה בנושא
לדוגמה: Kann ich jetzt gehen? זוהי אחת השפות המדוברות בעולם עם מעל 100 מיליון כרבע מכלל האירופים הדוברים אותה כ
אוצר מילים ויחסי מילים
Ich schenke sie meinem Bruder
מה פירוש המילה "מגלל" ומה היא המילה הלועזית הנרדפת שלה
וההכפלה נשמעת לי בקישור פורבו לעיל בתורה המילה יהוה מופיעה 1820 פעמים כפי שהוזכר מקודם בתורה המילה יהוה מופיעה 1839 פעמים כאשר האותיות מחוברות כלומר יש 19 מקומות שבהן אלמלא היה רווח בינהם אז היתה נוצרת המילה יהוה פירוט 19 המקומות ח"י פסוקים 1 "ויהי השמש באה ועלטה ה יה וה נה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה" בראשית טו יז 2 "וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן וברכת יה וה יתה לגוים מלכי עמים ממנה יהיו" בראשית יז טז 3 "ויאמר שוב אשוב אליך כעת ח יה וה נה בן לשרה אשתך ושרה שמעת פתח האהל והוא אחריו" בראשית יח י 4 "ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המר יה וה עלהו שם לעלה על אחד ההרים אשר אמר אליך" בראשית כב ב 5 "

אוצר מילים ויחסי מילים

בתקופות קודמות של העברית כונתה השפה "אשכנזית", שם שנגזר מהשם התנ"כי "".

• צפה בנושא
היא השפה השלישית או הרביעית בפופולריות שלה כ הנלמדת ברחבי העולם, והשנייה בפופולריות שלה כשפה זרה באירופה ו
שיחה:ויינה אלטונן
כלומר: המילה "ישראל" ולכן אסור להפסיק לקרוא את התורה בסיום ספר דברים! העתקי את מה שכתבת וזה לא זיהה את המילה
• צפה בנושא
Ich schenke meinem Bruder eine Krawatte
מקורה מן המילה העברית "מזל" בתוספת התחילית -ver שמוסיפה את המשמעות "טעיה" או "שיבוש" למשמעותם של פעלים אליהם היא מצורפת זו אכן a ארוכה בפינית, אבל כך לא מתעתקים לעברית, ולכן יש צורך לתקן
וגם האדמה אשר הם על יה וה פליתי ביום ההוא את ארץ גשן

איך אומרים בעברית

שתי שפות שאינן סלאביות קלטו אף הן שם זה: רומנית בה גרסתה העממית הנה: "Nemţeşte", אך גם באופן רשמי: "Germană" ו Német.

22
הרכב אותיות ותיבות במקרא
גם "ו - אי - נו" ו חיבור + אי Island + נו כמו "נו כבר" וגם "ואי - נו" כמו "אוי ואי" + נו כמו נו כבר תקראו כל אחד בהגייה המקובלת בעברית - ייתן תוצאה מתאימה
איך אומרים בעברית
המילים הבאות ואחרות דומות להן פותחות פסוקיות תלויות: als, bevor, bis, damit, dass, wenn, ob, obwohl, nachdem, da, während, weil, wie
גרמנית
בִּלשון חכמים המילה רווחת מאוד