פדלט. Padlet

Use our new menu to invite others to view and edit your padlets בשאלה "מה יכולה להיות המכפלה של 4 149X? שיח מתמטי ואומדן פתח דבר בנושא — אומדן אומדן היא פעילות המתבצעת בחיי היום-יום וכמובן שגם בשיעורי מתמטיקה
If you are a new user, you are allowed to have 3 padlets at a time for your own imagination פדלט הנו לוח שיתופי וירטואלי הדומה ללוחות השעם של פעם

ארגז הכלים הדיגיטלי (Teachers Digital Toolbox): פאדלט (Padlet)

ניתן לבקש מהתלמידים לכתוב את האומדן הראשוני לפני הפעילות ולבדוק האם צדקו וניתן לשלב גם עם כלים ופעילות מתוקשבת כגון: מנטי-מטר, פדלט ועוד.

מתמטיקה יסודי
למשל, אם נחבר זה לזה שני מספרים תלת-ספרתיים, כמה ספרות יהיו בסכום? למרות החשיבות של אומדן והשכיחות שלה בחיינו, ילדים ומבוגרים מתקשים בכך
Baamboozle
חלק מתוכן המצגות מותאמות לתלמידים צעירים וחלקן לתלמידים בוגרים יותר
Baamboozle
שליש מהמשיבים טענו שהסכום יהיה מספר שש-ספרתי!?!! Baamboozle's colourful layout, interesting power-ups, and other game-changing features put excitement into my online live classes
החלק התיאורטי של נושא אומדן פותח מתוך איגרת למדריכים ד"ר דורית נריה Used by teachers, students, professionals, and individuals of all ages, all around the world, padlets can be selectively shared and edited among multiple contributors
Drag in a video, record an interview, snap a selfie, write your own text posts or upload some documents, and voilà! We give you an empty page - a padlet - and you can put whatever you like on it המכפלה גדולה מ-700 חלק גדול מהתלמידים לא הצליחו לענות על השאלה מבלי לפתור התרגיל

Padlet

.

9
ארגז הכלים הדיגיטלי (Teachers Digital Toolbox): פאדלט (Padlet)
You can also email us at hello padlet
מתמטיקה יסודי
Padlet is a digital canvas to create beautiful projects that are easy to share and collaborate on
ארגז הכלים הדיגיטלי (Teachers Digital Toolbox): פאדלט (Padlet)
You can also email us at hello padlet