אמנות ישראלית. אמנות ישראלית / מוזיאון תל אביב לאמנות

בציוריו הופיעו סימנים וסמלים הלקוחים מן ההיסטוריה היהודית, החל מסיפורי ועד אזכור מבחינה סגנונית מאופיינת עבודתו של גוטמן בשנים אלו בנטייה לפישוט הצורה, במסורת הציור האקספרסיבית, ובשימוש בצבעוניות עזה
ברקע הושמעה הקלטה של משרוקית צעצוע שיצרה רעש של "יער-צעצוע" עבודותיה של משנות השבעים, השתמשו בצילום לשם יצירה בעלת אופי קולאז'י היווצרותו של שדה האמנות הפלסטית בישראל על רקע התהליכים הפוליטיים של בניית האומה הישראלית

אמנות חזותית בישראל

זאת, בהשפעתה של האמנות האירופית והאמריקאית שאופיינה באותן שנים במגוון של סגנונות שחתרו תחת הטעם המקובל של האסתטיקה המינימליסטית, ובהם סגנון ה"" האמריקאי, סגנון ה של אמנים כמו , או סגנון הציור האקספרסיבי האופנתי, שכונה גם כ"ציור רע" של אמנים כמו ו וסימנו את הרוח ה באמנות העולמית.

1
הכרטיסיה
צבי מאירוביץ, חבר בולט של אופקים חדשים, שצויר בסגנון המופשט הלירי אך שלא כמו עמיתיו מאירוביץ היה נוטה יותר לגרמני ולא palette לפלטה צרפתי
הכרטיסיה
האמן יצר עבודות גרפיות רבות ברוח סגנונות ה וה
אמנים
הציירת הציגה ציורים גדולים בהם מופיעים מוטיבים של , כגון , אריגי ועוד
ספר המציג ביוגרפיות תמציתיות של מבחר צלמים שפעלו בארץ ישראל ובמדינת ישראל התערוכה האחרונה של "אופקים חדשים" כקבוצה מאורגנת התקיימה בשנת
ב, ו של המאה ה-20, השפיע סגנון הציור המופשט של "" על שורה של אמנים צעירים יותר סגנון ציור זה היה קשור לאמנות האירופית שלפני , במידה רבה ברוח הציור של , והיה מובדל במידה רבה מן הגישה המודרנית לציור המופשט שהתפתחה באותו זמן ב

פורטל:אמנות ישראלית

מתחת לאיורים הופיע הכיתוב "המלאכה הפרי, האמנות הניצן; אמנות ללא נשמה כתפילה ללא כוונה".

15
פורטל:אמנות ישראלית
ראשיתו של ה" " הוא בדפוס העברי הארץ-ישראלי מן המחצית השנייה של המאה ה-19
הכרטיסיה
עד לשלהי שנות ה-70 של המאה ה-20 התקיימה בישראל מסורת מקומית שהדגישה את ערכי הטבע והמקומיות כביטוי לזהות הציונית
הכרטיסיה
כמו כן, בולטת בתצלומים גישה היוצרת העמדה סטאטית ו של הדמויות
התבוננות זו במציאות פושטה לכדי ציור מופשט או כמעט מופשט, במשיכות מכחול אקספרסיביות וחופשיות ובצבעים בהירים, שבדומה לציירי "הסגנון הארץ ישראלי", שיקף עבורם את האור הישראלי מחקר ביקורתי על שיח תולדות האמנות הישראלית לאורך המאה ה-20
הספר מתאר את כינונו של שדה האמנות בתקופת הקמתה של מדינת ישראל מהדורה חדשה לספרה של בלס אודות קבוצת ""

אמנים

דנציגר הקים סטודיו לפיסול בחצר בית החולים של אביו בתל אביב, ובו ביקרו ולמדו פסלים צעירים כ, , , ואחרים.

12
אמנות ישראלית
התפיסה של "" כ"מרכזה" של האמנות הישראלית, שנוסחה בעקבות , הפכה אמנים רבים לשוליו של אותו מרכז
הכרטיסיה
מבחר ביוגרפיות קצרות אודות צלמי ירושלים מאת , ו בליווי רפרודוקציות
אמנות חזותית בישראל
האמנות הישראלית עשירה בטכניקות ובנושאים מגוונים המשקפים את הניסיונות לגיבוש זהות מקומית