פדגוגי למידה. למידת חקר

מיומנות זו כוללת את הבנת מושג המספר וידיעה של עובדות יסוד בתחום החשבון
רובד זה גם מבחין בין השיטות הנכונות ללמידה ריאלית של מקצועות כדוגמת מתמטיקה ו , ובין השיטות הנכונות ללמידת מקצועות הומאניים ומרובי מלל כגון היסטוריה, ו כאשר המצב נעשה מעורפל, נוצר מתח פנימי

למידת חקר

לעומתם, מומחים אחרים רואים בהוראה המקוונת הזדמנות פז לטפח בקרב התלמידים ידע וכישורים חדשים, כמו שימוש יעיל במידע ובכלים אלקטרוניים ולמידה בהכוונה עצמית.

תלמידים עם צרכים מיוחדים
מורים נהיו מודעים מהר מאוד לנוסחה של תורנדייק
למידת חקר
How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School
פיתוח פדגוגי
למידה משולבת או: היברידית משמעותה למידה גמישה המשלבת שלוש דרכים במינונים משתנים: א
מה משמעות המעבר מלמידה פנים מול פנים ללמידה מקוונת בצל משבר קורונה ללומדים? כאשר הרעיון החדש מובן לתלמיד הם רואים שהרבה רעיונות יכולים להקשר לזה וההכללה מתאפשרת לכל מטלה דרישות לימודיות משלה
על פי תורנדייק, אין כל הוכחות לכוח שיש לדיסציפלינה מסוימת בפיתוח כללי של המוח מיומנויות אלו כוללות התמודדות עם , הכנה מנטלית ללימודים ולבחינות, התמודדות עם , למידה ו, יכולת התמדה ועוד

בין להזדמנות לטיפוח מיומנויות חשובות

כמו כן לומדים מחוננים מבינים מצבים מורכבים ועמומים אשר מובילים לבניית ידע חדש.

25
פיתוח פדגוגי
האינסטינקט שלנו הוא לפתור את המתח, ואינסטינקט זה יוצר מוטיבציה ללמידה
למידה משולבת
גישת החקר מאפשרת חשיבה מסדר גבוה
בין להזדמנות לטיפוח מיומנויות חשובות
למידה מרחוק במפגשים סינכרונים באמצעות zoom ,Google meet ,WebEx ועוד