אסקפיזם פירוש. אסקפיזם

פטל קדוש מסורת זיהוי ברורה המקובלת בכל התרגומים הקדומים ובמסורת חז"ל היא שהסנה הוא השיח פטל קדוש הכרה משותפת בצורך, באמון הדדי, בהסכמה לכללי משחק הוגנים ולהיררכיה מקובלת
אז על מה דיברנו עד כה? כיצד מתקשרים הריטואלים המסוניים לעניין? מקור נוסף לכך שהסנה הוא צמח נמוך מופיע בגמרא שבת, סז,א : ""אמר רבי יוחנן: לאשתא צמירתא מסה מוחית אדירה זו מפוזרת באיזורי פעולה ספציפיים במוח ונשלטת באמצעות קליפת המח קורטקס האסוציאטיבית מעין מרכזיה לניתוב הפולסים החשמליים ויצירת הקשרים הרלוונטיים בין חלקי המח לכל מאורע המתרחש על ציר הזמן

אסקפיזם

המורכבת למעשה משתי מילים כאשר הראשונה שבהן הנה — Frater ומשמעותה Brother היינו "אח", והסיומת nity שפירושה "התכונה המאפיינת", כמו למשל ב Humanity אנושות או התכונה המאפיינת אנושיות.

12
אקספוננציאלי
ההגדרה הקולעת ביותר שמצאתי לאחווה : מעבר להגדרה המילונית באגרון המילים הנרדפות, ניסיתי למצוא הגדרה יותר קולעת מזו המתוארת במילים נרדפות
אסקפיזם
Fraternity הגדרתה החשובה של התאורטיקנית ד"ר קרול פייטמן שאחווה היא ברית חופשית בין אנשים למטרות משותפות היא ההגדרה הקולעת ביותר שיכולתי למצוא בכתובים
אקספוננציאלי
שנאמר:"וַיֹּאמֶר אֵלָיו ה', מזה מַה-זֶּה בְיָדֶךָ; וַיֹּאמֶר, מַטֶּה" ד',ב'
המקרה הבולט הוא הז'אנר הקלאסי של סרטי הקולנוע ההוליוודיים שנטו לחמוק מדיון במציאות האמריקאית ותחת זו סיפקו סרטים אסקפיסטיים ומענגים, שדרך קבע נעטפו בזוהר והסתיימו בסוף טוב קיים ניגוד בולט בין העולם הדיס-הרמוני הסוער מחוץ ללשכה, ותרבות התחרותיות וההשגיות בת זמננו המבוססת על לגיטימציה של שוני, לבין תרבות העולם המסוני הבין אישי החיובי, השוויוני והשולל דיס-הרמוניה
להבדיל אלפי הבדלות: גם החברים בארגוני פשע, מאפיה וטרור מגדירים את עצמם כאחוותיים בארגונם וכי פסק ליה ליתתיה ולפסקי ולימא הכי: הסנה הסנה לאו משום דגביהת מכל אילני אשרי הקב"ה שכינתיה עלך אלא משום דמייכת מכל אילני, אשרי קודשא בריך הוא שכינתיה עלך"

אסקפיזם

.

5
אקספוננציאלי
ועובדת בשיתוף פעולה הדוק ובחוג סגור עם כל המערכות שבגוף האדם כולל המכניות וההורמוניליות
בונים חופשיים
הסנה הוא צמח מים הגדל ליד נחלים ומקומות לחים: "
בונים חופשיים
דבר אחר: מה הסנה הזה גדל על כל מים, כך ישראל אינן גדילים אלא בזכות התורה שנקראת מים שנאמר הוי כל צמא לכו למים, ד"א מה הסנה הזה גדל בגינה ובנהר כך ישראל הם בעוה"ז ובעוה"ב
הוזכר כאן כמושג האנגלי הממקביל למלה אחווה בעברית קבוצה של אנשים בעלי קשר מסוים של האחד עם השני וזה לזה המכירים את חולשותיו ויתרונותיו של האחר ולמרות פערים אלו תומכים איש ב"אחיו" ופועלים יחדיו לשינוי חברתי פנימי או חיצוני
תודתי מקרב לב לשני אחי, המכובד מאד דני דורון והנכבד יוסי גולומב ששיתפו אותי בארסנל הידע העצום שלהם ועל שהקדישו לי מזמנם לדיון וליבון נושא משמעות האחווה נראה להלן בהמשך כי חלק מהאירגונים שהוזכרו כאן אינם מוגדרים כ"ארגוני אחווה" על אף שהמושג הוא חלק מטרמינולוגיה המוכרת בקבוצות אלו

אסקפיזם

המסוניקה התחילה את פעילותה ופרחה דווקא בתקופה זו.

15
מייל יומי ליהדות, ארץ ישראל והתפוצות מס. 14 ליום שלישי, בטבת
המדע וההגיון שמשו בהם כוחות חיוביים לטובת האנושות
מייל יומי ליהדות, ארץ ישראל והתפוצות מס. 14 ליום שלישי, בטבת
עבודה זו בנושא "משמעות האחווה" נעשתה לרגל עלותי לדרגה העיליאית של רב בונה בחודש ינואר השנה
מייל יומי ליהדות, ארץ ישראל והתפוצות מס. 14 ליום שלישי, בטבת
קיימת תאוריה מעניינת הגורסת כי אם שני בני אדם נפגשים זה עם זה ומשוחחים, האנטומיה של שני בני אדם הללו לאחר פגישתם תהיה שונה מזו שהיתה לפני פגישתם בגלל הקשרים הבין עצביים המעודכנים והרשתות החדשות שנוצרו במוחם של הנפגשים עקב המגע האנושי וחילופי האינפורמציה ביניהם