ספר טלפונים טכניון. ספר טלפונים

במסגרת שיתוף הפעולה בין החברות העבירה "בזק" לדפי זהב את בסיס הנתונים שלה על מספרי טלפון פרטיים, ודפי זהב הדפיסה לבזק מדריכי טלפון שהודפסו יחד עם המדריכים העסקיים שלה כריכת אחד ממדריכי הטלפונים של בזק כיום אזור שרון צפוני, מהדורת יולי 2018 בשנותיה הראשונות של המדינה פעל שירות הטלפונים במסגרת
חלקן מאפשרות איתור מנויים באמצעות אתרי האינטרנט שלהן וכל אחת מהן מפעילה מוקד מידע טלפוני חינם למידע על מנוייה אתר זה נותן גם מדריך מסווג של עסקים בדומה ל"דפי זהב" הוותיק יותר

ספר טלפונים

הבעיה גדולה במיוחד ב, שם קשה להחזיק ספרי טלפון, עקב חוסר מקום ועקב השחתת הספרים.

30
ספר טלפונים
כתוצאה מכך, גם כאשר תהליך ה קצר ביותר, ספר הטלפונים מיושן, במידה זו או אחרת, כבר עם צאתו לאור
ספר טלפונים
האתר נותר לא מעודכן ו"בזק" התנצלה על כך במשך שנים אחדות
ספר טלפונים
עד הפסקת שיתוף הפעולה היה ניתן לקבל גם ספרי טלפונים של אזורים אחרים בסניפי "דפי זהב"
ברבות השנים גדל מספרם של מנויי הטלפון והכנסת שמות כולם למדריך אחד הפכה בלתי אפשרית וכך חולקה המדינה תחילה לשני ספרים ואחר כך לשלושה וכן הלאה ככל שהוא ממשיך להתיישן, תועלתו למשתמשים בו הולכת ופוחתת
המשתמש יכול לחפש כתובת, ולקבל את מיקומה על גבי המפה

ספר טלפונים

שירות נוסף שמספק המדריך המקוון הוא שירות.

ספר טלפונים
ישנם מנויים שמספרם ומידע עליהם הוא חסוי, ולכן אינם נמצאים בספר טלפונים כגון מספרים של ידוענים שאינם רוצים שיתקשרו אליהם
ספר טלפונים
ספר הטלפונים הראשון התפרסם כעמוד בודד ב- ב, שב; בספר היו 50 מספרים
ספר טלפונים
כמו כן ניתן היה לקבל ספרי טלפון גם בסניפי בזקסטור