ארגון טרור. דאעש: דיוקנו של ארגון טרור

הוועדה המייעצת תקיים, אחת לארבע שנים, ביקורת תקופתית על הכרזה לפי סעיף 11 לפי סעיף 11 א 1 , 2 או 3 ג , ותבחן אם השתנו הנסיבות או התגלו עובדות חדשות ואם התנאים להכרזה לפי הסעיף האמור עדיין מתקיימים; סברה הוועדה המייעצת כי יש מקום לדון מחדש בהכרזה, תביא את המלצותיה לפני ועדת השרים שתדון בהמלצות ותיתן את החלטתה לפני שר הביטחון שידון בהמלצות וייתן את החלטתו לפי הוראות סעיף 13; הביקורת התקופתית הראשונה תהיה בתום ארבע שנים ממועד כניסתה לתוקף של ההכרזה לגבי הלח"י, לא לחינם הוא הוגדר ארגון טרור ע"י מדינת ישראל
היקף הפעילות של ספטמבר השחור הפתיע את א המאמן או המדריך אחר להשתמש בשיטות פעולה או באמצעים לביצוע עבירה שהיא מעשה טרור, למניעת גילויה או להכשלת חקירתה, או המאמן או המדריך אחר להשתמש בנשק או להכינו, והכול במטרה לקדם פעילות של ארגון טרור או ביצוע עבירה שהיא מעשה טרור או לסייע להם, דינו — מאסר תשע שנים

ארגון הטרור נחטף בדובאי

המשמעויות האזוריות: התבססות דאעש וארגוני הג'האד העולמי בעיראק ובסוריה מקפלת בתוכה את כל סממני הטלטלה האזורית הפוקדת את המזרח התיכון והיא אף עלולה להחריף אותם: המתחים, הפילוגים והעוינות בין עדות, דתות, שבטים וקבוצות אתניות, שבמרכזם השסע הסוני-שיעי; חולשתן הפוליטית של מדינות הלאום, שהוקמו בעקבות ההסדרים, שנכפו על האזור ע"י בריטניה וצרפת לאחר מלחמת העולם הראשונה; אובדן המשילות של מדינות מפתח במזרח התיכון וביסוס חלופות אידיאולוגיות ושלטוניות, במקומות שבהם מדינת הלאום קרסה.

שיחה:ארגון טרור
גם השחורים באמריקה שדוכאו רבות באופנים קשים ביותר, בדרך כלל לא פנו אל פעילות טרור
שיחה:ארגון טרור
ד הודעה על הכרזה זמנית תימסר לארגון הפועל בישראל, ככל שניתן לאתרו בשקידה סבירה, בהקדם האפשרי
ארגון הטרור נחטף בדובאי
המשכורת נגזרת מאופי פעולת הטרור, תקופת המאסר שנקצבה על ידי בית המשפט, ואזרחות המחבל
כי היום כבר אין ארגון שנקרא "כהנא חי" לפי הגדרתו: "הטרור הוא סוג של מאבק אלים אשר במסגרתו נעשה שימוש מכוון באלימות כלפי אזרחים, על מנת להשיג מטרות פוליטיות לאומית, חברתית-כלכלית, אידאולוגית, דתית וכו' "
אל המאמץ המוגבר של ה, ה ו למניעת הטרור, נוספו אלפי אזרחיים, שהוצבו בפתחי , חנויות גדולות, בתי קפה ומקומות בידור, בניסיון לבלום מחבלים המנסים לחדור אליהם ארגון טרור אינו שואף לשלום, כי אם לחיסול מוחלט של האויב"

מלחמה בטרור

תחת הנהגתו של אבו מאזן התמתן ה ואיבד את כוחו והשפעתו בקרב הציבור הפלסטיני לטובת החמאס, שבנוסף לטרור הוא גם תנועת רווחה וסעד דתית שמהווה אלטרנטיבה לשלטון הפת"ח המושחת.

12
מלחמה בטרור
מלחמה בטרור
חילוט רכוש שהתגלה לאחר מתן גזר הדין 55
טרור פלסטיני
החמאס וגם חיזבללה הם קודם כל מפלגות פוליטיות, ובעזה אף גורם שלטוני נבחר
הכריז גורם מוסמך מחוץ לישראל, מכוח סמכותו לפי הדין החל עליו, כי אדם זר הוא פעיל טרור, והיה לשר הביטחון יסוד סביר להניח כי אותו אדם זר הוא פעיל טרור, רשאי הוא להכריז בצו כי האדם האמור הוא פעיל טרור; בבואו להפעיל את סמכותו לפי סעיף קטן זה, לגבי אדם שהוא חבר בארגון טרור שהוכרז לפי פסקאות 1 או 3 , רשאי שר הביטחון לראות בחברותו בארגון כאמור ראיה לכאורה לכך שהוא פעיל טרור תיקון מס' 1 מיום 14
תיקון מס' 6 מיום 10 קבוצות אלה אינן מאורגנות, חסרות טריטוריה מוגדרת, מדים, שיטת פעולה, חוקים ומנהיג ברור , למשל

שיחה:ארגון טרור

הפתרון של נדב נראה לי סביר.

29
טרור פלסטיני
היעד של הפעולות: היעד הוא אזרחים ולא חיילים
שיחה:ארגון טרור
באשר לבן-יוסף, ענית לי עניינית ואז קראת לטענותי עלבון לאינטיליגנציה
דאעש: דיוקנו של ארגון טרור
חלוקה זו מכונה עקרון האבחנה, שקובע שחובה על לוחמים להבחין בין אזרחים ללוחמים