ברכת שבת שלום. קידוש לשבת

זה גם צורת חיים יותר רצינית באופן כללי, כשעיקר החיים הם לימוד התורה ודקדוק המצוות, לעומת אחינו החסידים, שלהם יש עוד הרבה תוכן עממי וקליל בחיים, כמו טישים וכו'
הברכה היא אקט של הבעת מחילה על מעשי הילדים בזמן שחלף הרב גם הביא מנהג זה בסידורו והוסיף שיש לברך בנשיאת ידיים על ראש המתברך כדבריו כתב גם הרב ולדעתו יש להניח יד ימין על יד שמאל

קידוש לשבת

.

4
ברכת שלום (תרגום טשרניחובסקי)
אחוז גדול מהמוח האנושי מתמסר לעיבוד חזותי
קידוש לשבת
בני האדם מעבדים תמונות במהירות רבה
ברכות לשבת שלום ומבורך להורדה מאגר ברכות
צוות מאגר הברכות בעברית הכין עבורכם אוסף של ברכות שבת שלום להורדה
אם תפגוש ליטאי - הוא יענה תוך הרהור "מי האדם הזה ומה הוא רוצה ממני בברכתו זו
הקידוש נקרא "קידושא רבא" ארמית: הקידוש הגדול, בלשון סגי נהור, בשל אורכו הקצר , על פי הגמרא במסכת פסחים

הרהורים על ברכת אחר התפלה

האם גדולי ישראל כמו מרנן החזו"א הסטייפלר הרב שך הגריש"א הגראי"ל ושאר גדולי ישראל, היו מאירים פנים לאנשים לא מוכרים בביהכנ"ס או ברחוב? השורה הראשונה היא ציטוט מדברי במעמד המפגש בינו לבין ובניו בראשית מח, כ : "וַיְבָרְכֵם בַּיּוֹם הַהוּא, לֵאמוֹר, בְּךָ יְבָרֵךְ יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר, יְשִׂמְךָ אֱלֹהִים כְּאֶפְרַיִם וְכִמְנַשֶּׁה".

16
ברכת שלום (תרגום טשרניחובסקי)
יש המשנים גם את הפסוקים לאחריהם ללשון נקבה
ברכת הבנים
ובין המצוות יש מצות ואהבת לרעך כמוך, וגדול המלבין שינים לחברו וכו'
ברכת שלום (תרגום טשרניחובסקי)
בני האדם הם יצורים חזותיים מאוד
ובין המצוות יש מצות ואהבת לרעך כמוך, וגדול המלבין שינים לחברו וכו' עם זאת, יש מקום רב לברך במטבע שברכה בה תורה, כי כל התורה כולה שמותיו של הקב"ה, ובפרט שלשון זו נאמרה מתחילה לכלל ישראל לזכרים ולנקבות כאחד, והפתרון הפשוט להוסיף לאחר אמירת הפסוקים גם ברכה אישית לכל ילדה וילד כפי צחות לשונם
אבל זה לא קשור לנ"ל זה יוצר מגיע ממבנה הציבור הליטאי ומצורת המעמדות הגורם איבוד ממון כאילו המית אותו ואת אשתו ואת בניו, צריך לפרוע כל מה שהפסיד לו בגרמותו, ויעשה שורה של בני אדם לבקש ממנו מחילה וילקה ויתענה יותר משתי שנים ויתודה כל ימיו שנחשב כאלו הרג לו ולאשתו ולבניו

ברכות לשבת שלום ומבורך להורדה מאגר ברכות

כדאי להוסיף עוד נקודה חשובה, אם נקלע אורח לביהכ"נ, באופן כלל אצל חסידים הוא יתקבל בברכה ובפנים מאירות וכו' וכו' וכמובן עוד יותר משמעותי הדבר כשמדובר באורח שבא מארץ רחוקה.

הרהורים על ברכת אחר התפלה
יסלח לי כב', האם עולה בדעתך שיש אדם גדול אחד שיסכים לדבריך?? אבל זה לא קשור לנ"ל זה יוצר מגיע ממבנה הציבור הליטאי ומצורת המעמדות
ברכת הבנים
אם תרצה תפתח אשכול בנושא 'החשיבעס בציבור הליטאי' ושם אני יגיב לך בל"נ עד שיכאבו אצבעותיי מהמקלדת ולא עד בכלל
קידוש לשבת
ומיותר להזכיר את דברי הרב שך בקשר לבנו