שמעון בן חמו. מקורות שמעון בן חמו פורש מתפקידו

גם שם הגיע בית המשפט למסקנה כי אין מדובר בזכות קניינית, על אף שהמפיץ היה רשאי להעביר את זכות החלוקה לאחֵר, שיעמוד בתנאים מסוימים תגובת עו"ד קובי בן שעיה: אנחנו מברכים על החלטת השחרור
בהודעה נכתב "שלום לך אני דורית ואחותך הזו… מטרידה את בעלי" פה החלה מסכת איומים בשיימינג וקללות כאשר רינת לא מבינה מאיפה כל זה מגיע בזכות ההפצה בכלל וגם בזכות שניתנה למערער, אין מתקיימים כמה מן המאפיינים החשובים המהווים את גרעינה הקשה של זכות קניינית

חוזר למגזר הציבורי: מקורות הבא

מ-2003 גייסה מקורות בשוק ההון המקומי כ-4.

2
בלעדי: שמעון בן חמו חשוד שהתחזה לרב כדי שנשים יצאו איתו
זכות ההפצה, שמקורה בהסכם בין צדדים, כרוכה מעצם טיבה ביחסי תלות מתמשכים בין המפיץ ליצרן
פסיקה
הפרה זו כמוה כביטול ההסכם על-ידי טנא, המחויבת על-פי ההסכם, שלא לבטלו
חוזר למגזר הציבורי: מקורות הבא
זכות ההפצה במקרה דנן 15
מפאת יחסים אלה לא ניתן לאוכפו בן-חמו נבחר בידי ועדת האיתור לתפקיד בתום הליך מכרזי, ושמו צפוי להימסר לאישור דירקטוריון החברה בימים הקרובים
עו"ד קובי בן שעיה תגובת ב"כ שמעון בן חמו עו"ד קובי בן שעיה: "מרשי מכחיש מכל וכל את החשדות המיוחסים לו, לא בוצעה כל עבירה פלילית, מדובר בקשר לגיטימי לחלוטין, לא היתה כל התחזות, ואין לי כל ספק שהתמונה תתבהר מהר מאוד והתיק יסגר בלא כלום סעדים אלה מושתתים על עילה משותפת, שהיא - כנטען - הפרת ההסכם על-ידי טנא, הטוענת מנגד להפרת ההסכם על-ידי המערער

חוזר למגזר הציבורי: מקורות הבא

.

חוזר למגזר הציבורי: מקורות הבא
בתקופתו השלימה מקורות תוכנית פיתוח חמש-שנתית בהיקף של כ-6 מיליארד שקל, ביצעה שלב ראשון בתוכנית ההתייעלות בשורותיה, גייסה כמיליארד שקל מדי שנה בשוק ההון הישראלי ושמרה על דירוג האשראי המקסימלי טריפל A
בלעדי: שמעון בן חמו חשוד שהתחזה לרב כדי שנשים יצאו איתו
כעבור יום יצר איתה דוקטור סמי קשר טלפוני והם החלו לשוחח בטלפון כשהוא מרבה לספר לה על עסקיו ונכסיו הרבים
מקורות שמעון בן חמו פורש מתפקידו
טוענת טנא, כי הלכה מושרשת היא שזכות ההפצה היא זכות חוזית ולא קניינית; וכי אין לפרש התחייבות חוזית שלא הוגבלה בזמן, כהתחייבות לצמיתות; וכי ההסכם - שעניינו מתן זכות הפצה - אינו ניתן לאכיפה, באשר בנסיבות המקרה, יש לראות באכיפה "כפיה
עוד טוען הוא, כי יש לאכוף את ההסכם וכי ההסכם ניתן לאכיפה כיוון שבין הצדדים לו יחסי אמון מיוחדים באותו עניין נקבע, כי תנאיה של העסקה הלכה למעשה ולא תיאורה המילולי, הם המכריעים את מהותה של העסקה ע' 474-473
בדיקת טיב ההסכם ומהותו מלמדת, כי על-פי תכליתו האובייקטיבית, מטרתה של התניה היא לשלול מטנא זכות ביטול ההסכם, כל עוד לא מתקיימות אותן נסיבות מיוחדות שם נדחתה תביעה לפיצויים עקב כך שתנובה מנעה המשך הפעלת קו חלוקה על ידי יורשים לאחר פטירת אביהם המנוח

פסיקה

הקשר אינו יוצר זכויות הפצה קנייניות אלא זכויות חוזיות.

22
חוזר למגזר הציבורי: מקורות הבא
ככלל, עומדת זכות זו ליצרן הקשור בהסכם הפצה עם מפיץ, בכל עת וללא צורך בנסיבות מיוחדות
בלעדי: שמעון בן חמו חשוד שהתחזה לרב כדי שנשים יצאו איתו
לא הניסוח המילולי וכינויה של הזכות על-ידי הצדדים, מכריעים בשאלת סיווגה של הזכות
מקורות שמעון בן חמו פורש מתפקידו
רק לאחר שראתה אשה המספרת על רב שהציע לה שידוך את אותו דוקטור סמי נפל לה האסימון שהיא נפלה לתרמית וכי אותו שמעון בן חמו, הוא גם "הרב" גם "דוקטור סמי" וגם "דורית"