בגרות בתושבע. חומרי הוראה

מביא הלכות על אורח חיים ויורה דעה מסלולי לימוד לתעודת הוראה מוצעים במכללות אקדמיות לחינוך ולהוראה ובמכללות רב תחומיות המציעות לימודי חינוך והוראה או לימודי תעודה - תעודת הוראה
ת: התורה שבכתב כוללת- בעיקרה- את חמשת חומשי התורה, אם כי גם יתר ספרי התנ"ך נחשבים לתורה שבכתב שיעור זה מהווה הצעה לחזרה על חומר הלימודים מתוך נקודת מבט המחפשת את הרלוונטיות וההפנמה שיכולים להיות למוקדי הלימוד אותם פגשנו

לקט מצוות

ת: היא כוללת אך ורק מסקנות, המנוסחות בעברית ומאורגנות בארבעה-עשר ספרים, שכל אחד מהם עוסק בנושא עיקרי אחד.

2
בחינת בגרות
הרי"ף- רבי יצחק אלפסי, נולד וחי במאה האחת-עשרה בצפון אפריקה
מבוא
ת: חלק מן המידע נמסר בכתב והוא מכונה "תורה שבכתב" וחלק מן המידע נמסר על-פה והוא מכונה תורה שעל-פה
מבוא
כתבי 2 שמות כינויים נוספים לר' יוסף קארו תשובה: 1 ןיי לע םוקמב תפ לע תבש יאצומב לידבהל םדא לוכי םאה
כתבי מתי נוצרו מדרשי האגדה ומה היתה מטרתם? גם ההלכה, כמו כל מערכת משפטית אחרת, נדרשת לשאלה זו, ובהלכות שבת היחסים הללו מקיפים מערכת שלמה של מושגים שבמסגרת שיעור זה נעסוק רק בשניים מתוכה: מלאכה שאיננה צריכה לגופה ופסיק רישא כיצד נקראת יצירתו התורנית וכיצד נקרא המידע שנותר מחוץ לקובץ שיצא? מכיל אלפי ספרים, שבעזרת מנוע חיפוש, מאפשר ללומד למצוא דברים רבים שנכתבו על הנושא שבו הוא מתעניין

תואר ראשון עם תעודת הוראה

כיצד התפתחה הפסיקה בעזרת המחשבים? שו"ת רידב"ז הספרדי, ועוד רבים.

23
תפילה כמפגש
השני, הוציא את מה שהוא הכין את האוכל והמפה
לקט מצוות
ביחידה זו נכיר את תפיסת עולמו ביחס לעבודת ה'
לקט מצוות
מי היה רבי יוסף קארו ומהם שלושת חיבוריו ההלכתיים החשובים? הרב רצה שיהודים שונים שיפגשו במקרה, יוכלו לדבר ביחד על נושא משותף, הדף בגמרא שלמדנו היום או אתמול