גולדה מעלה אדומים. פרק שלישי

התפיסה היתה שהאירועים הקורים ליהודים כבר קרו בעבר והם ייעלמו
כולם הסכימו כי לפי המדיניות הציונית החי"ל צריך לעבור לארץ-ישראל פרוץ המלחמה בספטמבר 1939 שם קץ למאמציה של הועדה הבין-ממשלתית להגיע להסדר עם גרמניה לאפשר לפליטים להוציא חלק מרכושם ולהפסקת פעילותה

וופל בר

בדיעבד "הסכם ההעברה" הציל את חייהם של עשרות אלפי יהודים.

30
פיאנו
לדעתה הדבר לא מוסרי וחשבה שאסור לחייב אנשים להתגייס לצבא הבריטי מצד אחד ומצד שני חבר המתגייס, מוטלת חובה על מקום עבודתו לשלם לו ולבני משפחתו את שכרו כל זמן שהוא מגוייס
מגשי פירות במעלה אדומים
התנגדותה של גולדה לתוכנית פיל, המקטינה את שטח המדינה היהודית רצתה בהקמתה ובכך חורצת את גורלם של היהודים שירצו לעלות במשך השנים הבאות
פיאנו
בהופעתו בפני הוועדה המלכותית תוחם ויצמן את נהר הריין כגבול המצוקה היהודית, אשר כל הנמצא מזרחה לו נמצא בתהליך של גסיסה כלכלית ופוליטית
אך לא כן לגבי התנועה הציונית בגולה
הנהלת הסוכנות בירושלים וההסתדרות הציונית החדשה תמכו ב"עלייה ב'" וראו בה דרך להילחם ב"ספר הלבן" לעומתם טענו השוללים כי החלוקה אינה פותרת את הבעיה עם הערבים

פרק שני

אנו ראינו שאם הגעת הידיעות על השמדת היהודים, משנה גולדה את דעתה בצורה חדה ותומכת בדעתו של שרתוק שיש להציל את היהודים אפילו במחיר של אי עלייתם ארצה.

פרק שלישי
למעשה הקדים הועד הפועל של ההסתדרות את הוראתה של מזכירות מפא"י מה- 26 בספטמבר 1939 ובלחץ חברי ההסתדרות שחרדו לגורל קרוביהם והתנועה בכללה, הוקמה ועדה לחקור את המצב בפולין ולחיפוש דרכים להגשת עזרה
וופל בר
היא תמכה בגיוס צעירים יהודים לצבא הבריטי אך במסורה ובמקביל חשבה על הכוח הצבאי היהודי שיגן על היישוב ושלא לא יהיה על חשבון בטחון היהודים
פיאנו
בכינוס הושמעו דברים בעלי טון של התרסה כלפי העולם העומד מנגד