תרומת דם מדא. תרומת דם

זאת על אף שיעור הנשאות הגבוה 1-6% של נגיפי הפטיטיס C בקרב מהגרים ממדינות אלה לישראל , היותן אנדמיות לנגיפי הפטיטיס ומגפת האיידס המחמירה והולכת באוקראינה וברוסיה ב אישר תקנות חדשות המאפשרות להשתמש ב בפלזמה שהופקה מתרומת דם של גברים שקיימו יחסי מין עם גברים במהלך השנה האחרונה, כפי שניתן לגברים הטרוסקסואלים, בכפוף לכך שהפלזמה תוקפא למשך ארבעה חודשים, התורם יתרום דם שוב תוך חמישה חודשים, וגם הבדיקות שיבוצעו לתרומתו החוזרת ימצאו שליליות לזיהומים
קובץ ההוראות של משרד הבריאות בסוגיית התרמות הדם - לא כלל כל התייחסות לסוגיה יכולים לתרום דם, אך מנת הפלסמה שנתרמה תוקפא למשך 4 חודשים ותיבדק לזיהוי מחלות העלולות לעבור בעירוי

תרומת דם

זהו בנק הדם התת-קרקעי הראשון מסוגו בעולם.

מגן דוד אדום
מנת דם שנאספה על ידי מד"א ועליה הכתובת "לא לשתמש בגלל שהוא מיאתיופיה" השגיאות במקור
פרשת השמדת מנות הדם של עולי אתיופיה
האגף הרפואי שלהם פעל תחת סמל צבוע אדום עד פירוקם במאי
תרומת דם בישראל
בעקבות זאת קבעו נתמר הלל ויחזקאל זכאי כי יש להעביר מתפקידו את מנהל שירותי הדם של מד"א, בעוד שארבעת חברי הוועדה האחרים סברו כי משרד הבריאות אחראי למחדלים שהתגלו
בשנת גדל הארגון עד כדי 50 סניפים ו-158 אמבולנסים יש לי ילדים וכך אני מורה להם גם
המודל הביא בחשבון טעויות אנוש, "תקופת חלון" בה מנת הדם מידבקת אך ריכוז נגיף ה-HIV בה נמוך מסף הגילוי, תוצאה שלילית כוזבת , נשאים בלתי מאותרים והפקה של מספר מוצרי דם מזוהמים מאותה תרומת דם תפקידו הראשי של מגן דוד אדום הוא מתן עזרה ראשונה ופינוי נפגעים באמצעות אמבולנסים רגילים לבנים ואמבולנס טיפול נמרץ אט"ן שצבעו צהוב

תרומת דם

שבחנה את מדיניות שירותי הדם של מד״א מצאה כי בישראל ניתנים למטופלים מוצרי דם על פי צורך רפואי, כפי שמחייבים כללי , בעוד שההבטחה לביטוח דם הייתה.

תרומת דם בישראל
גם מנכ"לי משרד הבריאות שכיהנו בתקופת השרים האמורים טענו כי לא ידעו על השמדת תרומות הדם
תרומת דם בישראל
בהעברת הדם יש סיכון להעברת מחלות מהתורם לחולה, ועל כן כל מנות הדם נבדקות לפני שמשתמשים בהם
פרשת השמדת מנות הדם של עולי אתיופיה
הכוננים נותנים מענה כל יום למאות קריאות הכוללות מקרי חירום רפואיים וסיוע לצוותי מגן דוד אדום
תחנות ונקודות הזנקה: , , אשקלון - ברזילי, אשקלון - דרום, , , , , אשדוד - כיבוי, אשדוד י"א, ו בשנה שחלפה מאז עדכון ההנחיות נוספו למעגל התורמים עוד 550 תורמי דם ילידי אתיופיה, מלבד כ-500 התורמים ילידי הארץ שהוריהם נולדו באתיופיה
אני מקווה שמעתה ואילך אנשים יהיו קשובים יותר ויגלו הבנה רבה יותר לבעיות שעמן מתמודדת הקהילה האתיופית

פרשת השמדת מנות הדם של עולי אתיופיה

זאת לאחר שנוכחו לדעת כי תבחין זה אינו מועיל להפחתת הסיכון, בהינתן התבחין הקיים ממילא והמקובל בעולם, בדבר דחייה זמנית של מועמדים ששהו במדינות אנדמיות לנגיף.

1
פרשת השמדת מנות הדם של עולי אתיופיה
מגן דוד אדום
במהלך דיוני הוועדה עלה כי נוהל 'ביטוח דם' אינו שוויוני או אתי, וכן ישנן דרכים אחרות בהן ניתן לעודד תרומת דם, כגון: פנייה לחברי משפחה של המאושפז בבית החולים, פרסום וכולי
פרשת השמדת מנות הדם של עולי אתיופיה
זאת אף כי ד"ר משיח העיד כי למיטב ידיעתו מעולם לא דנו בדמם של העולים מאתיופיה, וד"ר בר-שני העידה כי אינה זוכרת כל דיון שהתקיים בנושא או הוראות בעל-פה שניתנו לה