פרי נדלן. משרד השיכון אישר את המתווה מול חברת פרי נדלן

ואולם ככל שיאושרו זכויות לפחות דירות, הרי שתבוטל העסקה באופן שרוכש אחרון יהיה הראשון לביטול העסקה וכל העסקאות מעבר למספר היחידות שאושרו בפועל יבוטלו אנחנו מאמינים בעיר הזאת, בשכונה הזאת ובהמשך הפיתוח של פארק המדע שיצעיד את האזור כולו קדימה"
כשנשאלה הקבוצה מדוע פנתה למשכון לטובת הרוכשים רק לאחר פנייתנו, טענה כי זו הייתה כוונתה עוד לפני הפנייה, אך "בגלל שמדובר בעשרות רוכשים בקבוצת רכישה, ולא ניתן לרשום כל אחד מהם בנפרד, החברה פועלת להחתמת כל הרוכשים על הסכמי מכר שיאפשרו לה לבצע את הרישום ברשם המשכונות במשותף, לכל בעלי הקרקע" משמעות הדבר היא כי הם כפופים להוראות וחובות חוק המכר

משרד השיכון אישר את המתווה מול חברת פרי נדלן

לדברי לירון פרי, מנכ"ל פרי נדל"ן "בשנים האחרונות יישובי הפריפריה התקרבו למרכז הארץ בזכות השקעות עתק בתשתיות תחבורתיות והקמת מרכזי תעסוקה.

17
אושרה בקשת עיקול על כ
לרוכשים אצל פרי אין כלום והם הפכו לנושים בעל כורחם
צו הקפאת הליכים ושני נאמנים לקבוצת אלדד פרי
אין להם שום בטוחה בקרקע, חוץ מאלה שיש להם הערת אזהרה- כאשר גם להם יש פרויקטים מסוימים בהם יש משכונים ושעבודים קודמים להם
משרד השיכון אישר את המתווה מול חברת פרי נדלן
ואולם בארבע השנים האחרונות עומד הפרויקט במקומו, תקוע בשלבי חפירה ודיפון — ועל פי טענות חברי הקבוצה, הם כלל לא נרשמו בבעלות על הקרקע
לכל הפחות, היתה על החברה החובה ליידע את אותם לקוחות כי הקרקע כרגע לא שלהם"', אומר עו"ד איתי גזית, המייצג עשרות משפחות בפרויקט פרי ויו חקירות מסוג זה מנוהלות בהתאם למאפיינים יזמיים אשר באים לידי ביטוי בשליטה מוגברת של מארגן בקבוצת הרכישה
אחריהם בסדר הנשייה יש כאלה עם שיעבודים, ואגרות חוב בדרך זו פועלים חברי הקבוצה הרוכשים כיזמים לכאורה - ואינם נהנים מהגנות חוק המכר, המבטיחות את כספם

חברי קב' רכישה אלדד פרי הפקידו כספים ללא בטוחה

במקרה שהחברה הולכת לחדלות פירעון, ישנו על פי חוק סדר נשייה, שהמשמעות שלו במילים אחרות היא מי ראשון לקבל את הכסף.

לי האם חברת פרי מכרה דירות בפרויקט שבוטל?
עמית גריידי, ממונה חוק המכר: "חברת פרי נדל"ן קיבלה על עצמה את המתווה לתיקון הליקויים כפי שהתגלו אגב חקירה אשר נעשתה במשרדי
צו הקפאת הליכים ושני נאמנים לקבוצת אלדד פרי
לדבריו, "הלקוחה נענתה להצעה, והעבירה לחברה את 650 אלף השקלים ששילמה לפני כן בפרויקט פרי ויו
החובות של פרי אנשים עלולים לאבד את
על כן, נפתח הליך מנהלי לבירור נסיבות העניין