הפניקס סמארט. הפניקס צעיר, הדור הבא בביטוח רכב לנהג צעיר

חברת הביטוח הפניקס נותנת מענה מצוין בפוליסה הנסיעות ויש להתאים את הביטוח בהתאם הנסיעה האפליקציה אוספת ושומרת את המידע על הנסיעות שבוצעו ככה שתוכלו לעקוב אחרי כלל הנסיעות, הזמנים והמרחקים
בתחילת כל נסיעה תציג האפליקציה את יתרת הק"מ לניצול ביטוח נסיעות לחו"ל של הפניקס סמארט הוא הטוב והמשתלם בישראל הכולל ביטוח רפואי ללא הגבלה, כבודה, הטסה רפואית, איתור וחילוץ, חבות כלפי צד שלישי, ביטול וקיצור נסיעה עוד ללא השתתפות עצמית למעט סלולר ומחשב נייד כולל האפליקציה של הפניקס שתאתר עבורך רופא בחו"ל, שדרכה ניתן לקבוע תור, ואין צורך לשלם לרופא, התשלום הוא על חשבון הפניקס

הפניקס צעיר, הדור הבא בביטוח רכב לנהג צעיר

הרובד השני של ביטוח נסיעות לחו"ל של הפניקס סמארט כוללות הרחבות נוספות על הביטוח הבסיסי של הפניקס שניתן להוסיף לביטוח וזאת בהתאם למצב הרפואי ובהתאם לאופי הנסיעה, ניתן להוסיף את הכיסויים הבאים: כיסוי ביטוחי למצב רפואי קודם — החמרה למצב רפואי קיים, כיסוי הוצאות במקרה של החמרה לא צפויה של היריון תקין בזמן השהיה בחו"ל, כיסוי ביטוחי לכבודה במקרה של אובדן או גניבה, בנוסף ניתן להרחיב את פוליסת הנסיעות לחו"ל גם לפעילויות ספורט כגון: ביטוח ספורט אתגרי, ביטוח ספורט חורף — ביטוח סקי, ביטוח ספורט תחרותי במחיר הטוב ביותר, כיסוי ביטוחי בגין גניבה למכשירים אלקטרונים: מצלמה, טלפון סלולרי, מחשב נייד, טאבלט, החזר הוצאות רפואיות בישראל, ביטול השתתפות עצמית לרכב שהושכר בחו"ל, ביטוח תאונות אישיות — תשלום עד 50,000 ש"ח בגין נכות או מוות המבוטח בחו"ל.

3
הפניקס צעיר, הדור הבא בביטוח רכב לנהג צעיר
לביטוח נסיעות לחו"ל הפניקס מורכב מכמה רבדים
ביטוח רכב
לעיתים בעת הרחבת הפוליסה למצב רפואי קיים תגבה מהמבוטח תוספת פרמיה בגין הרחבה זו
הפניקס ביטוח נסיעות smart travel
במידה וזוהתה קרבה ולא הופעל הכיסוי הביטוחי, תשלח לנהג הצעיר הודעה על זיהוי נסיעה והפעלת הכיסוי הביטוחי
פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל של הפניקס smart travel בנויה ממספר רבדים בביטוח תרמילאים חשוב לרכוש מעבר לפוליסה הרגילה גם הרחבות לספורט אתגרי, איתור וחילוץ והצלה חיליק מגנוס
החלק העיקרי הוא החלק הראשון אשר נוגע לכיסוי ביטוחי או יותר נכון לאירוע רפואי חדש הנגרם למבוטח בזמן השהיה בחו"ל, רובד זה נותן מענה למספר רחב של אירועים רפואיים בחו"ל: פינוי המבוטח באמבולנס לבית החולים, כיסוי הוצאות הרפואיות בטיפול נמרץ חלילה, כיסוי הוצאות אשפוז, הטסה רפואית של המבוטח לישראל באירוע תאונתי זאת במידה ואין מענה רפואי הולם במדינה השוהה המבוטח , כיסוי ביטוחי על התרופות שרכש המבוטח בחו"ל, כיוסי הוצאות ביקור רופא, כיסוי הוצאות לטיפולי שיניים — חירום, כיסוי הוצאות היריון עד לשבוע 12 שהתגלה בזמן החופשה, כיסוי הוצאות הקשורות לאיתור וחילוץ, עלויות הטסת גופה לארץ לא עלינו, וביטוח צד שלישי בנוסף, אפשרות זו פעילה ברכבים בעלי חיבור ל-Bluetooth בלבד

הפניקס ביטוח נסיעות smart travel

בסוף הנסיעה, היתרה תתעדכן בהתאם.

הפניקס צעיר, הדור הבא בביטוח רכב לנהג צעיר
הרחבה ספורט גבהים: טיפוס קירות, טיפוס הרים, בנג'י, צניחה חופשית, סנפלינג, גלישת אוויר, כדור פורח, רחיפה
ביטוח רכב
בנוסף, ציוד הגלישה שלך יקר מאוד והרחבת הביטוח לספורט חורף — סקי תכסה אותך במקרה של גניבה או אובדן, כמו כן גם שאר הפרטים האחרים לדוגמא כרטיס סקי וכו'… מה זה החמרה מצב רפואית קיים הרחבת הביטוח לכסות מצב רפואי קיים למחלה קיימת בחו"ל מעבר ביטוח הנסיעות לחו"ל של הפניקס סמארט טרוול המכסה מצבים רפואיים חדשים הנגרמים בעת השהיה בחו"ל ואינה מכסה מצב רפואי קיים ולכן בעת עריכת ביטוח נסיעות לחו"ל המבוטח נשאל מספר שאלות לנוגע למצבו הרפואי, וזאת על מנת להתאים ולהרחיב את הביטוח בהתאם למצבו הרפואי בחו"ל, תחת הרחבה מצב רפואי קיים — החמרה רפואית
הפניקס ביטוח נסיעות smart travel
אז מה בעצם ההרחבה להיריון כוללת בביטוח נסיעות לחו"ל ההרחבה להיריון על פי תנאי הפוליסה מכסה הוצאות רפואיות במקרה של אירוע חירום הקשור להיריון