בת כמה מדינת ישראל. 2021 בישראל

במרכז הנאום הביע נתניהו לראשונה, הסכמה עקרונית להקמת מדינה פלסטינית המותנית ב ובהכרה של הפלסטינים בישראל כמדינת נשיא , שהוזמן להתלוות למדליק משואה מ והיה אמור להיות המנהיג הזר הראשון שזכה ללוות מדליקת משואה, הודיע על ביטול השתתפותו
ב- 1947- אור לי"ז בכסלו תש"ח נערכה הצבעה באו"ם על , 33 מדינות תמכו, 13 התנגדו, 10 נמנעו ואחת נעדרה

כך ייראה יום העצמאות 2021 ברחובות

ב- הודיע ראש הממשלה בישיבת הממשלה על כוונתו להתפטר.

21
לימוד הורים וילדים ליום הזכרון ויום העצמאות
ישראל ומצרים ניהלו שיחות שלום שהובילו בהמשך לחתימתם של בספטמבר , וב-1979 לחתימת
2021 בישראל
בתחילת יוני הכריז האו"ם על למשך חודש ימים, בזמן הפסקת האש הקימה המדינה את
היסטוריה של מדינת ישראל
למרות זאת, הממשלה ה המשיכה להקשיח את ליבה וסירבה להתיר לניצולים ולעקורים לעלות לארץ ישראל
אך אדלשטיין התנגד ודרש לשמור על המתכונת הקבועה של הטקס, שבה הנואם המרכזי היחיד הוא יו"ר הכנסת, וראש הממשלה איננו נוכח בטקס, אף לא בקהל, זאת למרות שנתניהו כראש ממשלה נאם בטקס המשואות בשנת היובל לישראל וקרא קטע ממגילת העצמאות בכל הדורות גרו ועלו יהודים ארצה מהעולם כולו, אך מרוכזת של קבוצות החלה בתקופה מאוחרת יותר, המוכרות מבין עליות אלו היו ו
בדיקה אחרונה ב-3 באפריל 2018 הוא הביא עמו משאיות מ לטובת הרכבת , שישמשו את כוחות היבשה של

2021 בישראל

לאחר המלחמה, בין השאר בשל , התדרדר.

15
2021 בישראל
ב-14 ביוני, עשרה ימים בלבד לאחר הנאום של אובמה, נשא נתניהו נאום מדיני ב בו פרש את חזונו המדיני בנוגע ל
לימוד הורים וילדים ליום הזכרון ויום העצמאות
ב-18 בנובמבר החליטה ממשלת ישראל על הקמת לחקירת האירועים שקדמו למלחמה וימי הלחימה הראשונים,
2021 בישראל
ב- קיבלה האספה המכוננת את , שבו נקבע כי בית המחוקקים ייקרא ""