דים סאם להבות חביבה. להבות חביבה

הקיבוץ בעל אופי חילוני, ועבר בשנות ה-2000 תהליך הפרטה ומתקיים כיום במודל של קיבוץ מתחדש בקיבוץ נמצא בו מתקיימות הופעות רבות
הקיבוץ נוסד על האדמות שכיום יושב עליהן

להבות חביבה

ב- הוא עבר למקומו הנוכחי על אדמות ח'ירבת אל-ג'למה.

להבות חביבה
קיבוץ להבות חביבה ישב תחילה במקום שבו יושב היום מושב , הנמצא קילומטרים ספורים ליד להבות חביבה
להבות חביבה
במהלך השנים האחרונות קלט הקיבוץ משפחות רבות, כחברות מן המניין
להבות חביבה
הקיבוץ נוסד על ידי חברי שעלו מ
מפת היישובים של באדום - בירוק - מיקום בניין המועצה tabBackground:;tabBorder: aaa;defaultTab:0; לֶהָבוֹת חֲבִיבָה הוא המשתייך לתנועת , אשר נמצא ב ונוסד בשנת נקרא על שמה של , מהצנחניות הארצישראליות אשר צנחו על אדמת אירופה בתקופת מלחמת העולם השנייה בניסיונות הסיוע של היישוב העברי ליהדות אירופה
ב- במסגרת מהלך של "", עברו להתגורר בקיבוץ 30 שעלו ב"" להבות חביבה הוא אחד מהיישובים הדרומיים ביותר של המועצה האזורית מנשה

להבות חביבה

הקיבוץ מתפרנס מחקלאות, גידולי שדה, מטעי אבוקדו, רפת משותפת ועוד.

10
להבות חביבה
להבות חביבה
להבות חביבה