בית שלום עליכם. בית דפוס בירושלים

הם גם היו הראשונים שכינו את שלום־עליכם "משורר העם" וקלטו את ההומור המיוחד בכתיבתו, שלא היה הומור מופגן ומוחצן של מוקיון, אלא ניסיון אמפתי ופואטי להתגבר על הטרגדיה של החיים היהודיים העיר הגדולה לא ידעה כמעט הלוויה כמותה"
ניתן לעיין שם ב, וב זהו פרק הזמן המתחיל בפרעות המכונות 'סופות בנגב', שהכו ביהודי דרום רוסיה באפריל 1881, ומסתיים עם כניסת הבריטים לפלשתינה ב-1917, כשהיישוב היהודי בארץ ישראל היה כבר עובדה שרירה וקיימת

שלום עליכם (סופר)

שתי ההפקות התחילו בהצלחה ובאולמות מלאים, אך לא החזיקו מעמד יותר משבועיים.

29
בית שלום עליכם
המחזה נכתב ב-1903 ועובד ב-1906
שלום עליכם (סופר)
נפטר אני מן העולם מתוך אמונה שלמה, כי העם לא יעזוב את יתומי'
בית שלום עליכם
פרסומו הראשון היה מאמר בעברית מ-18 בפברואר 1879 בעיתון הצפירה תגובתו על דברי ביקורת על הקהילה היהודית בעיר מולדתו שפורסמו באותו העיתון קודם לכן
שלום עליכם והתאטרון ד"ר ליאוניד רויטמן שלום עליכם שלום רבינוביץ , נולד ב-כ"ו באדר א תרי"ט 2 במרס 1859 , בפריאסלב חמלניצקי Переяслав-Хмельницкий שבאוקראינה, ונפטר ב-י' באייר תרע"ו 13 במאי 1916 בניו יורק כל הימים לצון חמד עלי עולם ועל יצוריו, כל העולם עשה חיל- רק הוא נמק ביסוריו
בשנת נקראה גם חלקת רחובות ב "כיכר שלום עליכם" Sholem Aleichem Place

שלום עליכם

בוואי הדפס, בנוסף להדפסת צבעים בסיסיים, ניתן להדפיס גם לבן על נייר כהה עם אטימות גבוהה ואיכות גבוהה.

11
תיירות תל אביב
שלום רבינוביץ' נישא בשנת לתלמידתו הפרטית, אולגה, בתו של אלימלך לוויב, ונכנס לעולם העסקים של בעקבות הירושה שקיבל לאחר מות חותנו
שלום עליכם (סופר)
כל אשר רכשתי, הן בכסף מזמן-אם מין זה ימצא ברשותי-והן בספרים, אלה אשר נדפסו ואלה אשר בכתובים, הן בלשון יהודית והן בשאר לשונות מלבד אלה שתרגמו ללשון עברית , שיך לאשתי הודל בת אלימלך, היא אולגה רבינוביץ, ואחרי מותה יעבור לבני בחלקים שוים : לבתי חיה אסתר ארנסטינה ברקוביץ, לבתי שרה ליאלי קויפמאן, לבתי נעמי אמה רבינוביץ, לבתי מרים מארוסי רבינוביץ ולבני נחום נומה רבינוביץ
שלום עליכם (סופר)
במקום אולמי הרצאות, ספרייה, של שלום עליכם, חדר העבודה של שלום עליכם, חדרי עיון ואולם תערוכות