רשות הפטנטים. פטנט

בקשה לפטנט אשר מוגשת תחת אמנת שיתוף הפעולה לפטנטים מטופלת ראשית כל על ידי הגורם הרשמי הרלוונטי לפטנטים במדינה שבה היא מוגשת "מדינה מקבלת" ובאנגלית: Recieving Office, ראשי תיבות: RO ; למשל, רשות הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר הישראלית אחראית בין היתר על טיפול בבקשות לפטנטים שמוגשות בישראל בין אם מקורן בחו"ל ובין בישראל בקשת ה-PCT הראשונה הוגשה ביוני 1978
הגשת הבקשה הבינלאומית נותנת אינדיקציה לבעל האמצאה לגבי סיכויו לקבל פטנט, חוסכת זמן בהתכתבויות וגם חוסכת בהוצאות כספיות בשלבים הלאומיים במדינות, אם הבקשה עוברת את שלבי החיפוש והבחינה המקדימה הבינלאומית בהצלחה כדי לקבל פטנט צריך שההמצאה המוגדרת ב"תביעות" תהיה חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ובעלת התקדמות המצאתית, ובמילים אחרות: חידוש, תועלת וצעד המצאתי

פטנט

כל מדינה אשר חברה ב יכולה להפוך להיות חלק מאיגוד הפטנטים הבינלאומי ובכך להצטרף גם לאמנת ה-PCT.

8
אמנת שיתוף פעולה לפטנטים
המסמך כולל תקציר של ההמצאה, תיאור שכולל התחום אליו היא שייכת והידע הקודם בהקשרו, הבעיות אותן פותרת ההמצאה וכיצד היא פותרת אותן בדרך יישומים והדגמות, התועלת שבהמצאה, תיאורה בתרשימים ולוחות על פי הצורך, ומסתיימת בתביעות המגדירות את ההמצאה
פטנט
בקשה לפטנט אשר מוגשת תחת אמנה זו נקראת "בקשה בינלאומית" או "בקשת PCT"
פטנט
ניתן להגיש חוות דעת אלו באופן אנונימי ועל כן הן אינן כרוכות בכל עמלה
זכות הצדדים לערער על ההחלטה בפני בית המשפט ע"פ כללי ניתן להגיש בתוך בקשת PCT אחת, בקשה לבדיקת פטנט בעד כ-148 מדינות שונות, ובכך להביא לבדיקת הפטנט במספר מדינות בו-זמנית
פרסום דבר הקיבול איננו סופי, ומטרתו לתת אפשרות למעוניין בכך להגיש את התנגדותו למתן הפטנט, באופן שנקבע בחוק הפטנטים ובתקנותיו הפטנט מעניק למקבל אותו את הזכות למנוע מאחרים לעשות שימוש במה שרשום בפטנט

אמנת שיתוף פעולה לפטנטים

לעיתים תיתכן הקדמה במועד השלב המדינתי אפילו לפני פרסום הבקשה כאשר מבצעים בקשה מהירה לרישום פטנט.

פטנט
בשלב הראשון מוגשת בקשה בינלאומית International Patent Application
אמנת שיתוף פעולה לפטנטים
עדכונים בנוגע לסטטיסטיקות על הפטנטים מתפרסמים באתר של ארגון הפטנטים העולמי WIPO
אמנת שיתוף פעולה לפטנטים
הירידה הראשונה אי פעם בשיעור הגשות בקשות ה-PCT בזמן מצטבר של כ-30 שנים, אירעה בשנת 2009, בה התרחשה צניחה של כ-4